Институт за космически изследвания и технологии, Българска академия на науките (ИКИТ-БАН) (Copernicus Academy), сдружение GEO Polymorphic Cloud (Copernicus Relays) и Клъстер за Аеро-Космически Технологии, Изследвания и Приложения (CASTRA) организират III Национален семинар по програма Коперник,който ще се проведе онлайн в рамките на два дни – 14 и 15.12.2022 г.

За участие в събитието са поканени представители на държавни институции, местни администрации, научни и образователни институции, МСП и НПО, бизнес организации и заинтересовани страни.

На 14.12.2022 г. /сряда/ ще се състоят Пленарна и Информационна сесии на семинара. В Пленарната сесия ще бъдат изнесени доклади от експерти, които ще представят съвременното състояние на програма на Европейския съюз за наблюдение на Земята от Космоса – „Коперник“ и връзката ѝ с други международни и национални програми, както и възможности за кандидатстване по тях. В Информационната сесия ще бъдат представени възможностите за достъп до данни и новостите по тематичните услуги, които предлага програма „Коперник“.

В събитието ще бъде включена и презентация на Министерството на иновациите и растежа – представяне на Споразумението за европейска кооперираща държава – резултати и планирани бъдещи действия. В нея ще бъдат представени и възможностите на фирми и академични инстритуции да кандидатстат в тръжните процедури на ЕКА.

На 15.12.2022 г. /четвъртък/, семинарът ще продължи с представяне на научни разработки, бизнес приложения и практически решения с използване на данни, продукти и услуги от програма „Коперник“. Следобедната сесия е посветена на обучение за нови методи, подходи и решения за достъп и работа с данни от програма Коперник.

Важни дати:

  • Регистрация за участие: до 13.12.2022 г.

Участието в събитието е без такса, като броят на участниците за всяка сесия е ограничен до 500.

Повече информация, предварителна програма и контакти при въпроси може да намерите на Интернет страницата на събитието.

Регистрацията е отворена и може да я направите ТУК!

Семинарът се организира с подкрепата на Caroline Herschel Framework Partnership Agreement на Европейския Съюз относно Copernicus User Uptake, съгласно споразумение за безвъзмездна помощ FPA 275/G/GRO/COPE/17/10042, проект FPCUP (Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake), дейност No: 2019-1-4 „Програма за повишаване на осведомеността за Коперник в България – COPE4BG“.