Минималният размер на безвъзмездната помощ по процедурата ще е 70 000 лв., а максималният – 1 млн. лв.

Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще осигури 180 млн. лв. за внедряване на екологосъобразни практики в българския бизнес. Средствата са по четвъртата процедура, която МИР ще отвори от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)– „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“. Това обяви в Подкаста за иновации и растеж експертът в отдел „Програмиране“ на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Галина Шаренкова. Очаква се мярката да стартира до края на март.

От нея ще могат да се възползват микро-, малки, средни и големи предприятия от преработващата промишленост. Те ще могат да кандидатстват както поотделно, така и в партньорство. Срокът за изготвяне на проектните предложения ще е два месеца, а подаването им отново ще става електронно през системата ИСУН 2020.

Минималният размер на безвъзмездната помощ по процедурата ще е 70 000 лв., а максималният – 1 млн. лв. С европейското финансиране ще могат да се купуват машини, съоръжения или оборудване, с които щетите върху околната среда да бъдат сведени до минимум. Ще се подкрепят инвестиции, с които отпадъците да бъдат рециклирани и влагани в производството на нови или съществуващи продукти. Ще се насърчава използването на алтернативни суровини, рециклируеми материали, използването на ресурси на биологична основа, както и намаляването на употребата на опасни вещества при производството на трайни продукти.

„Целта на процедурата е всяка компания да даде своя принос за решаване на проблемите, свързани с намаляването на отпадъците, опазването на околната среда и пестенето на ценни природни ресурси. Тя е възможност фирмите не просто да модернизират производствата си в цялост, а да приложат нов модел на производство“, обясни Галина Шаренкова. По думите й предприятията от преработващата промишленост се отличават с висок въглероден отпечатък. В същото време имат достатъчен капацитет да направят преход към кръгова икономика. През следващите години по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027г. (ПКИП) ще бъдат отворени подобни мерки и за компаниите от останалите сектори. Те ще бъдат под формата на финансови инструменти за внедряване на зелени и екологични практики, каза още експертът на МИР.