Само иновационният фонд на ЕС отпуска до 10 млрд. евро на държавите членки за финансиране на иновативни енергийни проекти. Планът за възстановяване и REPowerEU ще са кръвоносната система на зелените производства и чистата енергия, посочи министърът на иновациите

„Като служебен кабинет ние положихме екипни усилия да осигурим финансирането по всички десет за България програми на ЕС и по Плана за възстановяване и устойчивост. Над 20 млрд. лв. са на разположение на фирмите, общините, НПО, семейните компании, занаятчиите, домакинствата и всички, които кандидатстват. Част от този ресурс е и за чисти и „зелени“ технологии.“

Това каза министърът на иновациите и растежа Александър Пулев по повод оповестеното по-рано от Тракия икономическа зона Пловдив намерение тя да стане първата въглеродно-неутрална индустриална зона у нас. Заедно с президента Румен Радев той участва на трети април в дискусия с инвеститорите от Пловдив за „зелени“ производства и професионално образование.

Само иновационният фонд на Европейския съюз отпуска 10 млрд. евро на страните членки за финансиране на иновативни енергийни проекти, включително и свързани с намаляването на въглеродни емисии.

По линия на МИР вече са създадени условия фирмите да кандидатстват за финансиране на „зелени проекти“, чрез които да се намаляват вредните емисии и отпадъците от производствата, стана ясно от думите на Пулев. Още в момента, до 15 май, компаниите могат да кандидатстват за монтиране на фотоволтаични инсталации и батерии за локално съхранение на енергията. Отделно предстои да се обяви нова процедура по плана за възстановяване – „Кръгова икономика“, свързана с оползотворяването на отпадъци от производствата в предприятията, която ще насочи 180 млн. лв. към фирмите с кандидатстване още през април 2023 г. От април-май МИР ще обяви и кандидатстването за над 127 млн. лв. за разработване на иновации във фирмите, което пряко ще подпомогне запазването и увеличаването на работните места, обясни още министър Пулев.

Допълнителен бюджет от 94,4 млрд. евро по програма „Хоризонт Европа“ е един от основните инструмент за насърчаване на иновации в чисти технологии, устойчивото развитие и зелен преход. Има и няколко фонда на ЕС, които вече финансират проекти, свързани с по-чисти или напълно въглеродно-неутрални производства – Европейският кохезионен фонд, Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+), InvestEU, Фондът за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), Модернизационният фонд, механизмът REPowerЕU и др.

„Планът за възстановяване и REPowerEU ще са кръвоносната система за финансиране на зелените производства и чистата енергия, включително за регионите, които не са толкова икономически активни“, допълни Пулев.

„Работещите в нашите компании могат да са спокойни, че държавата и специално нашето министерство вече е помислило работодателите да могат да кандидатстват лесно и без хартиени документи в системата ИСУН 2020, за да модернизират производствата си“, поясни министърът на иновациите.