имена, започващи с буква Л

Заглавие
Декларации по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията на служители от администрацията на МИР (имена, започващи с буква Л)
Лазар Стефанов Петров
Лазар Стефанов Петров, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Л-11/23.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Л-2/09.02.2024 г.
Лазарина Димитрова Ланджева
Лазарина Димитрова Ланджева, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Л-6/10.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Л-7/08.03.2024 г.
Лейла Иззетова Радованова
Лейла Иззетова Радованова, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Л-10/24.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Л-10/21.03.2024 г.
Лилия Тинчова Банкова
Лилия Тинчова Банкова, старши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Л-9/20.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Л-1/19.01.2024 г.
Лора Емилова Костадинова
Лора Емилова Костадинова, гл. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Л-5/07.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Л-5/07.03.2024 г.
Лора Николова Ангелова
Лора Николова Ангелова, сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Л-3/02.03.2023 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Л-3-1/09.03.2023 г. П
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Л-6/07.03.2024 г.
Лора Павлова Йосифова
Лора Павлова Йосифова, н-к сектор
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Л-13/10.05.2023 г.
Лора Петрова Евтимова
Лора Петрова Евтимова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2- №94-Л-7/13.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Л-8/13.03.2024 г.
Любка Янкова Видолова
Любка Янкова Видолова, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Л-4/06.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Л-4/29.02.2024 г.
Любомира Асенова Минчева
Любомира Асенова Минчева, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Л-8/17.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Л-3/20.02.2024 г.
Людмил Богомилов Богданов
Людмил Богомилов Богданов, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Л-1/23.02.2023 г.
Людмила Владимирова Сугарева
Людмила Владимирова Сугарева, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Л-2/24.02.2023 г.
Людмила Радкова Иванова-Миркова
Людмила Радкова Иванова-Миркова, н-к сектор
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-Л-12/27.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-Л-9/18.03.2024 г.
Заглавие - Декларации преди 08.2022г.
Декларации преди 08.2022г.
Таблица архив
ИмеДлъжност№ и
Дата на
---------подаване---------
Вид
----Декларация----
Лазар Стефанов ПетровГл. експерт94-Л-3/30.03.2022по чл.35, ал.1, т.2
Лазарина Димитрова ЛанджеваМл. експерт04.06.2012Изтегли
Ст. експерт94-Л-82/04.06.2018по чл.35, ал.1, ал.2
Гл. експерт94-Л-34/07.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-26/11.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-Л-17/15.03.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-11/18.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Лейла Иззетова РадовановаГл. експерт22.06.2011
15.07.2013
22.05.2017
21.07.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Л-94/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-38/08.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-44/02.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-42/07.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
Държ. експерт94-Л-17/27.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Лилия Тинчова БанковаГл. специалист94-Л-18/05.05.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Л-23/17.05.2022по чл.35, ал.1, т.2
Лора Емилова КостадиноваСт. експерт04.07.2012Изтегли
Гл. експерт94-Л-87/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-40/09.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-49/10.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-43/10.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. сътрудник по УЕПП94-Л-16/14.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Л-1/28.03.2022по чл.35, ал.1, т.2
Лора Павлова ЙосифоваН-к сектор94-Л-22/21.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-Л-13/20.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Лора Петрова ЕвтимоваСт. експерт94-Л-84/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-31/03.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-43/02.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-18/19.03.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-Л-12/18.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Лора Николова АнгеловаГл. експерт94-Л-113/20.12.2019по чл.35, ал.1, т.1
94-Л-1/09.01.2020по чл.35, ал.1, т.2
Сътрудник УЕПП94-Л-91/16.11.2020по чл. 35, ал.1, т.1
94-Л-90/16.11.2020по чл. 35, ал.1,т.2
94-Л-23/05.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-10/15.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Любка Янкова ВидоловаДърж. експерт94-Л-9/15.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Любомира Асенова МинчеваДърж.експерт01.06.2012
05.01.2017
29.06.2017
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-Л-90/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-41/09.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-54/15.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-48/13.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-6/06.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Людмил Богомилов БогдановГл. експерт17.05.2012
17.05.2017
Изтегли
Изтегли
94-Л-79/04.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-33/07.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-38/26.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-Л-38/28.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-8/11.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Людмила Владимирова СугареваДърж. експерт21.05.2012Изтегли
94-Л-91/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-39/08.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-42/01.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-44/10.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-7/08.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Людмила Радкова Иванова-МирковаМл. експерт22.01.2009
07.12.2016
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт94-Л-89/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-51/14.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-48/09.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-49/14.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Л-14/26.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване