имена, започващи с буква И

Заглавие
Декларации по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията на служители от администрацията на МИР (имена, започващи с буква И)
Заглавие - Декларации след 08.2022г.
Декларации след 08.2022г.
Ивайло Славов Цветанов
Ивайло Славов Цветанов, архитект на компютърни/софтуерни с-ми
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-И-22/28.03.2024 г.
Ивайло Иванов Бойчев
Ивайло Иванов Бойчев, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-И-15/09.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-И-21/20.03.2024 г.
Иван Веселинов Джелепов
Иван Веселинов Джелепов, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-И-14/08.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-И-15/05.03.2024 г.
Иван Минчов Пенджаков
Иван Минчов Пенджаков, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2- №94-И-20/17.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-И-19/18.03.2024 г.
Иванка Иванова Митовска
Иванка Иванова Митовска, н-к сектор
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-И-18/13.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-И-17/14.03.2024 г.
Иванка Нешкова Тороманова
Иванка Нешкова Тороманова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-И-9/22.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-И-12/26.02.2024 г.
Ивелина Иванова Панева-Стърнад
Ивелина Иванова Панева-Стърнад, гл. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-И-12/28.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-И-13/27.02.2024 г.
Ивелина Станчева Михайлова
Ивелина Станчева Михайлова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-И-16/10.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-И-16/11.03.2024 г.
Ивета Йорданова Досева
Иво Венциславов Батулски
Иглика Манолова Панайотова
Изабела Борисова Томова-Кирилова
Изабела Борисова Томова-Кирилова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-И-11/27.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-И-24/26.04.2024 г.
Илина Сашева Никова
Илина Сашева Никова, старши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-И-17/13.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-И-5/16.02.2024 г.
Илиана Любенова Харизанова-Миразчийска
Илиана Любенова Харизанова-Миразчийска, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-И-19/16.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-И-10/22.02.2024 г.
Илиян Руменов Илиев
Илиян Руменов Илиев, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-И-7/20.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-И-6/19.02.2024 г.
Илиян Стойчев Бакалов
Илиян Стойчев Бакалов, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-И-10/27.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-И-11/26.02.2024 г.
Илона Димитрова Димитрова
Илона Димитрова Димитрова, н-к сектор
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-И-21/20.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-И-18/15.03.2024 г.
Илонка Стефанова Александрова
Илонка Стефанова Александрова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-И-8/22.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-И-7/20.02.2024 г.
Ирена Александрова Ценкова
Ирена Александрова Ценкова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-И-24/05.04.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-И-14/28.02.2024 г.
Ирена Петрова Филипова-Стоянова
Ирена Петрова Филипова-Стоянова, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-И-22/27.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-И-20/19.03.2024 г.
Ирина Радославова Николова
Ирина Радославова Николова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-И-6/15.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-И-23/26.04.2024 г.
Заглавие - Декларации преди 08.2022г.
Декларации преди 08.2022г.
Таблица архив
ИмеДлъжност№ и
Дата на
---------подаване---------
Вид
----Декларация----
Ивайло Иванов БойчевГл. експерт04.07.2012
13.04.2016
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт94-И-125/08.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-И-116/13.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-И-116/05.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-И-89/29.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-И-14/15.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Иван Веселинов ДжелеповМл. експерт04.07.2012Изтегли
Ст. експерт94-И-89/29.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-И-90/30.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-И-97/29.05.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-И-100/12.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-И-13/13.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Иван Минчов ПенджаковМл. експерт04.07.2012Изтегли
Ст. експерт94-И-93/31.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-И-65/03.04.2019
94-И-65/04.04.2019П
по чл.35, ал.1, т.2
94-И-95/28.05.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-И-79/22.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-И-34/18.02.2022по чл.35, ал.1, т.2
Иванка Иванова МитовскаН-к сектор05.10.2015
10.03.2016
Изтегли
Изтегли
94-И-123/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-И-92/02.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-И-121/10.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-И-112/14.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-И-101/12.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-И-18/21.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Иванка Нешкова ТоромановаМл. експерт04.07.2012
14.12.2016
Изтегли
Изтегли
Ст. експерт94-И-107/04.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-И-107/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-И-120/10.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-И-99/11.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-И-6/08.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Ивелина Иванова Панева-СтърнадГл. сътрудник УЕПП94-И-3/01.04.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-И-17/19.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Ивелина Станчева МихайловаСт. експерт22.01.2009Изтегли
94-И-94/01.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-И-103/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-И-127/15.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-И-93/10.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-И-15/18.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Изабела Борисова Томова-КириловаГл. експерт94-И-104/04.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-И-117/14.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-И-122/11.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-И-102/13.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-И-10/11.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Илина Сашева НиковаМл. експерт04.07.2012Изтегли
Ст. експерт94-И-110/04.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-И-102/09.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-И-62/11.03.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-И-72/20.04.2021
94-И-16/18.04.2022
по чл.35, ал.1, т.2
по чл. 35, ал.1, т.2
Илиян Руменов ИлиевМл. експерт17.05.2012Изтегли
Ст. експерт94-И-115/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-И-83/23.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-И-124/12.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-И-111/14.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-И-5/07.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
94-И-16/18.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Илиян Стойчев БакаловСт. експерт04.07.2012Изтегли
94-И-122/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-И-93/02.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-И-102/02.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-И-94/10.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-И-8/11.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Илияна Димитрова ИлиеваЗам. Гл. директор17.09.2013
01.03.2017
Изтегли
Изтегли
94-И-95/01.06.2018по чл.35, ал.1 т.2
94-И-109/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-И-118/08.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-И-172/01.09.2020по чл.35, ал.1, т.1
Илияна Любенова Харизанова-МиразчийскаГл. експерт94-И-19/27.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Илона Димитрова ДимитроваН-к сектор94-И-102/04.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-И-73/15.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-И-33/11.02.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-И-44/09.03.2021по чл.35, л.1, т.2
94-И-24/03.02.2022по чл.35, ал.1, т.2
Илонка Стефанова АлександроваДърж. експерт16.11.2016Изтегли
Ст. сътрудник УЕПП94-И-34/15.03.2018по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-И-105/04.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-И-108/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-И-107/04.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-И-159/03.08.2020по чл.35, ал.1, т.1
94-И-166/28.08.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-И-91/05.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-И-7/08.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Ирена Александрова ЦенковаМл. експерт18.07.2016Изтегли
Ст. експерт94-И-96/01.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-И-106/10.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт94-И-108/04.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-И-92/07.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-И-12/12.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Ирена Петрова Филипова-СтояноваГл. експерт94-И-9/11.04-2022по чл.35, ал.1, т.2
Ирина Радославова НиколоваСт. експерт22.01.2009
17.10.2016
Изтегли
Изтегли
94-И-120/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-И-111/13.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-И-94/28.05.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-И-90/29.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-И-4/06.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване