имена, започващи с буква А

Заглавие
Декларации по чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията, на служителите от администрацията на МИР (имена, започващи с буква А)
Заглавие - Декларации след 08.2022г.
Декларации след 08.2022г.
Адриана Неделчева Илиева
Адриана Неделчева Илиева, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-А-27/03.04.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-А-24/25.03.2024 г.
Анна Иванова Поюкова
Анна Иванова Поюкова, сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-А-2/29.01.2024 г.
Анна Димитрова Недялкова
Анна Димитрова Недялкова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-А-8/20.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-А-11/19.02.2024 г.
Анна Мария Атанасова Ваклинова
Анна Мария Атанасова Ваклинова, младши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-А-21/21.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-А-27/27.03.2024 г.
Анета Емилова Гъралийска
Анета Емилова Гъралийска, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-А-11/02.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-А-14/06.03.2024 г.
Ангел Александров Михайлов
Ангел Александров Михайлов, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-А-10/27.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-А-12/28.02.2024 г.
Ангелина Георгиева Димитрова-Стоянова
Ангелина Георгиева Димитрова-Стоянова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-А-4/15.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-А-7/14.02.2024 г.
Анелия Владимирова Кокалинска
Анелия Владимирова Кокалинска, главен експерт
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-А-13/28.02.2024 г.
Анелия Михайлова Атанасова
Ани Атанасова Павлова-Маркова
Ани Атанасова Павлова-Маркова, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-А-20/20.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-А-17/15.03.2024 г.
Ани Христова Христова
Ани Христова Христова, държавен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-А-23/23.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-А-22/20.03.2024 г.
Аника Дамянова Желева
Аника Дамянова Желева, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. - №94-А-7/17.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-А-10/19.02.2024 г.
Аница Владимирова Русева
Аница Владимирова Русева, главен сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-А-5/15.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-А-6/14.02.2024 г.
Анита Симеонова Стефанова
Анита Симеонова Стефанова, старши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-А-26/28.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-А-26/27.03.2024 г.
Антония Красимирова Анева
Антония Красимирова Анева, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-А-6/16.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-А-8/15.02.2024 г.
Антоанета Илиева Маринова
Антоанета Илиева Маринова, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-А-16/17.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-А-18/15.03.2024 г.
Антон Георгиев Тонев
Антон Василев Антонов
Антон Василев Антонов, гл. сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-А-5/13.02.2024 г.
Анжела Божидарова Василева
Анжела Божидарова Василева, гл. специалист
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-А-12/09.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-А-3/09.02.2024 г.
Албена Иванова Игнатова
Албена Иванова Игнатова, главен сътрудник по УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-А-30/03.05.2023 г.
Албена Любомирова Мерачева
Албена Любомирова Мерачева, н-к сектор
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-А-24/27.03.2023 г.
Албена Янкова Георгиева
Албена Янкова Георгиева, главен експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-А-3/15.02.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-А-9/19.02.2024 г.
Александрина Валентинова Вълчева
Александрина Валентинова Вълчева, старши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-А-19/17.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-А-21/19.03.2024 г.
Александър Спасов Пенчев
Александър Тодоров Бойков
Александър Тодоров Бойков, н-к отдел
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-А-18/17.03.2023 г.
Альоша Цветанов Александров
Альоша Цветанов Александров, експерт проектиране на компютърни с-ми/мрежи
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-А-22/22.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-А-28/28.03.2024 г.
Анна Валериева Ганова
Анна Валериева Ганова, младши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-А-17/17.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-А-20/19.03.2024 г.
Аралия Иванова Калоянова-Иванова
Аралия Иванова Калоянова-Иванова, младши експерт
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-А-14/13.03.2023 г.
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-А-1/24.01.2024 г.
Атанас Иванов Ляпчев
Атанас Иванов Ляпчев, главен експерт
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-А-25/26.03.2024 г.
Атанас Недялков Щилянов
Атанас Недялков Щилянов, сътрудник УЕПП
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-А-13/13.03.2023 г.
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - №94-А-13-1/15.03.2023 г. П
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 - №94-А-4/12.02.2024 г.
Заглавие - Декларации преди 08.2022г.
Декларации преди 08.2022г.
Таблица архив
ИмеДлъжност№ и
Дата на
---------подаване---------
Вид
----Декларация----
Адриана Неделчева ИлиеваГл. сътрудник по УЕПП94-А-90/18.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-А-9/06.04,2022по чл.35, ал.1, т.2
Албена Любомирова МерачеваГл. експерт24.01.2011Изтегли
Държ. експерт94-А-154/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-А-116/09.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-А-115/09.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-А-108/15.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
Н-к сектор94-А-5/06.04.2022по чл.35, ал1. т.2
Албена Иванова ИгнатоваГл. сътрудник01.12.2017Изтегли
94-А-141/31.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-А-82/10.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-А-110/03.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-А-114/20.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-А-147/11.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-А-4/05.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Албена Янкова ГеоргиеваГл. експерт29.01.2009
08.08.2016
Изтегли
Изтегли
94-А-167/07.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-А-167/03.10.2018по чл.35, ал.1, т.4
Изтегли
94-А-106/07.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-А-109/02.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-А-200/02.09.2020по чл.35, ал.1, т.4
94-А-114/20.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-А-11/06.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Александър Тодоров БойковГл. експерт04.07.2012
09.12.2014
18.11.2015
01.11.2016
Изтегли
Изтегли
Изтегли
Изтегли
94-А-159/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-А-112/08.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-А-124/12.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-А-143/10.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-А-268/07.09.2021по чл.35, ал.1, т.4
94-А-21/15.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Альоша Цветанов АлександровЕксперт  по ПКСМ94-А-18/12.04.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-А-24/28.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Анна Мария Атанасова ВаклиноваМл. експерт94-А-30/01.07.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-А-31/20.07.2022по чл. 35, ал.1, т.2
Ангел Александров МихайловСт. експерт04.07.2012Изтегли
Гл. експерт94-А-171/08.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-А-124/13.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-А-120/11.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-А-153/12.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-А-17/12.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Ангелина Георгиева Димитрова-СтояноваСт. сътрудник по УЕПП94-А-91/18.03.2022по чл. 35, ал.1, т.1
94-А-7/06.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Анета Емилова ГъралийскаГл. експерт04.07.2012Изтегли
94-А-151/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-А-119/09.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-А-92/22.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-А-109/16.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-А-22/15.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Анница Владимирова РусеваГл. сътрудник по УЕПП94-А-8/06.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Анжела Божидарова ВасилеваГл. специалист21.01.2009Изтегли
94-А-127/23.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-А-79/08.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-А-58/24.04.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-А-68/12.03.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-А-16/12.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Ани Атанасова Павлова-МарковаГл. експерт23.01.2009
26.03.2012
Изтегли
Изтегли
Държ. експерт94-А-147/04.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-А-86/15.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-А-27/11.02.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-А-62/09.03.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-А-36/03.02.2022по чл.35, ал.1, т.2
Ани Христова ХристоваГл. експерт94-А-90/01.04.2021по чл.35, ал.1, т.1
94-А-125/22.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-Н-20/15.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Аника Дамянова ЖелеваГл. експерт21.08.2017Изтегли
94-А-65/16.03.2018по чл.35, ал.1, т.1
Изтегли
94-А-152/05.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
Изтегли
Изтегли
94-А-108/07.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-А-68/12.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-А-133/28.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-А-135/29.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-А-6/06.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Анита Николова КузмановаСт. експерт02.05.2012Изтегли
Гл. експерт94-А-146/04.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-А-115/09.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-А-285/12.12.2019по чл.35, ал.1, т.4
94-А-77/18.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-А-146/10.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-А-10/06.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Анита Симеонова СтефановаСт. експерт94-А-25/09.05.2022по чл.25, ал.1, т.1
94-А-29/30.05.2022по чл. 35, ал. 1, т.2
Анна Валериева ГанeваСт. специалист23-А-1/23.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-А-14/08.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Анна Димитрова НедялковаГл. експерт17.05.2012Изтегли
94-А-162/06.06.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-А-126/13.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-А-122/11.06.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-А-161/14.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-А-13/07.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Антоанета Богданова ЗлатановаЕксперт ПК94-А-168/01.07.2019по чл.35, ал.1, т.1
94-А-174/04.07.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-А-78/19.05.2020по чл. 35, ал.1 т.2
Държ. експерт94-А-184/17.08.2020по чл.35, ал.1, т.1
94-А-187/19.08.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-А-44/19.02.2021по чл.35, ал.1, т.2
Гл. експерт23-1/22.03.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-А-15/11.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Антоанета Илиева МариноваСт. експерт04.07.2012
15.11.2016
Изтегли
Изтегли
Гл. експерт94-А-140/31.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-А-71/03.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-А-71/08.04.2019Ппо чл.35, ал.1, т.2
94-А-248/21.10.2019по чл.35, ал.1, т.4
94-А-102/28.05.2020по чл.35, ал.1, т.2
94-А-112/20.04.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-А-23/20.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Антония Красимирова АневаМл. експерт17.05.2012Изтегли
Ст. експерт94-А-138/31.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-А-93/23.04.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-А-70/13.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
94-А-117/21.04.2021по чл.35, ал.1,т.2
94-А-12/06.04.2022по чл.35, ал.1, т.2
Антония Валентинова БорисоваМл. експерт16.11.2017Изтегли
94-А-109/14.05.2018по чл.35, ал.1, т.2
94-А-125/13.05.2019по чл.35, ал.1, т.2
94-А-72/14.05.2020по чл. 35, ал.1, т.2
Ст. експерт94-А-142/10.05.2021по чл.35, ал.1, т.2
94-А-60/17.02.2022по чл.35, ал.1, т.2
Аралия Иванова Калоянова-ИвановаМл. експерт94-00-43/26.04.2022по чл.35, ал.1, т.1
94-А-26/10.05.2022по чл.35, ал.1, т.2
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване