mig

Общо 10 процедури ще стартират до края на годината за подкрепа на българския бизнес

По линия на Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще бъдат отворени за кандидатстване седем процедури за 1.2 млрд. лв. само през първата половина на 2023 г., а общо до края на годината ще стартират 10 мерки за бизнеса. Подкрепата за микро-, малките и средни компании в страната ще е по три направления – Плана за възстановяване и устойчивост (НПВУ), новата програма конкурентоспособност (ПКИП) и новата програма за научни изследвания, иновации и дигитализация (ПНИИДИТ).

По НПВУ ще стартират общо 4 процедури за 711 млн. лв. до март – април. В края на януари – началото на февруари 2023 г. ще бъде отворена мярка за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ с бюджет от 200 млн. лв. Тя е за изграждане на фотоволтаични системи и батерии за локално съхранение на енергия за собствени нужди. Втората мярка ще е за развойни дейности и интелектуална собственост за близо 120 млн. лв. Общественото обсъждане по нея приключи на 2 декември и тя ще  бъде отворена за кандидатстване през януари от компании, получили „Печат за високи постижения“ от ЕК, за които финансирането в предишния програмен период не е стигнало.

До края на февруари се очаква да стартира и Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони и паркове за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 212,5 млн. лв. Максималният размер на безвъзмездно финансиране за индивидуален проект е до 40 млн. лв. Средствата ще са за цялостно или частично изграждане на инфраструктура в индустриалните зони и паркове. Инфраструктурата  може да бъде техническа (довеждаща и вътрешна), екологична (зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили) и иновативна (научноизследователска).

Четвъртата процедура, която ще стартира до края на март по Плана през МИР ще бъде за Кръгова икономика с бюджет от 180 млн. лв. По нея освен малки и средни компании ще могат да кандидатстват и големи предприятия от сектора на преработващата промишленост.

По структурните фондове ще стартират общо 3 мерки в подкрепа на бизнеса. Първата процедура ще е по новата програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) 2021 – 2027г. и ще бъде отворена още през месец март. Тя ще бъде за Разработване на иновации в малки и средни предприятия за 127 млн. лв. През април се очаква да стартира и втората мярка по ПКИП за Внедряване на иновации в МСП за над 293 млн. лв.

През месец март ще може да се кандидатства и по първата мярка от новата за България Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация (ПНИИДИТ) 2021-2027г. – първата в историята на страната, която ще финансира внедряването на научни разработки в бизнеса. Процедурата ще бъде за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове с бюджет от 140 мл. лв.

Напомняме, че за  рекордно кратък срок бяха одобрени и двете европрограми към МИР. Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП)  2021-2027 г. с бюджет 3 млрд. лв. бе изпратена в Брюксел на 16 август и одобрена от Европейската комисия на 3 октомври и Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) с бюджет от 2,14 млрд. лв. – изпратена на 26 октомври и одобрена на 5 декември. Само по двете нови програми заедно (ПКИП и ПНИИДИТ) МИР ще управлява общо над 5 млрд. лв. за периода 2021-2027 г.

Виж тук таблица с предвидените за отваряне процедури за бизнеса през 2023 година.

ПВУПроцедураБюджетКога ще се пусне
1.Високи постижения118,56 млн. лв. Януари 2023 г.
2.ВЕИ200 млн. лв.Януари  – февруари 2023 г.

 

3.Кръгова икономика180 млн.Март 2023 г.
4.Индустриални зони212,5 млн. лв.До края на февруари 2023 г.
ПКИП
1.Разработване на иновации в МСП127 млн. леваМарт 2023 г.
2.Подобряване на производствения капацитет на МСП, семейни фирми, компании от творческите индустрии и занаятите117,5 млн. лв.Второ шестмесечие на 2023 г.
3.Внедряване на иновации в МСП293,37 млн. лв.Април 2023 г.
ПНИИДИТ 
1.Изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове140 млн. лв.февруари-март  2023 г.
2.Развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, изградени по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.)336 000 465 лв.Второ шестмесечие на 2023 г.
3.Ваучерна схема за МСП за повече наука в бизнеса48 989 432 лв.Второ шестмесечие на 2023 г.
Общо за първите 6 месеца1 217 430 000 лв.
Общо до края на годината1 773 919897 лв.