Започва одит във Фонда на фондовете. С над 2 млрд. лв. ще разполага ФнФ  за подкрепа на бизнеса за периода 2021 – 2027 г.

Назначаваме одит във Фонд на фондовете (ФнФ) с фокус върху процедурите за конфликт на интереси и процедури, свързани с изследване на връзки с видни политически личности. Искаме посланията, които отправяме, да са максимално ясни: без политически поръчки във ФнФ, разсичаме възела на конфликт на интереси. Трябва да имаме бързи, ясни и конкретни действия, не можем да си позволим да се спекулира по тази тема. Това ще бъде основата на одита, който започва от утре. Това заяви служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев на брифинг, на който представи работата и програмите в подкрепа на българския бизнес, изпълнявани от Фонда на фондовете.

„Преговаряме активно за един много значителен допълнителен ресурс, който ще влезне във ФнФ. Новите средства и фондове около 2 млрд. лв. да бъдат управлявани по-ефективно и целесъобразно, така че да могат да стигнат до нуждаещите се компании“, добави Пулев и допълни, че ресурсът е по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП).

За капитала на ФнФ министър Пулев поясни, че идва от европейския и българския данъкоплатец по 7 европейски програми, като Фондът разполага с близо 1.2 млрд. лв., предназначени за бизнеса. По думите му най-значителен ресурс е съсредоточен в три от програмите: ОП “Иновации и конкурентоспособност“ (559 млн. лв.); ОП “Околна среда“ (266 млн. лв.); ОП „Регионално развитие“ (369 млн. лв.); има и съучастие на национално ниво. „Този ресурс трябва да стигне до най-голям набор от бенефициенти – малки и средни предприятия, стартиращи бизнеси, микро предприятия и т.н. чрез финансови посредници по две направления – дългови инструменти и дялови инвестиции“, поясни Пулев.

По думите му дълговите инструменти доминират, като се работи с 13 различни финансови посредника, а чрез тях са разпределени 700 млн. лв. до 1831 предприятия, които са получили кредити при облекчени условия. „Общият размер на получените кредити и други дългови инструменти е 422.3 млн. лв. или 80% от общия инвестиран публичен ресурс“, каза още той.

„Нашият фокус е върху дяловите инструменти – там има по-висок дял на рискови инвестиции. Тук говорим за директна инвестиция в капитал, като 183 компании са получили финансиране по дяловите инструменти. Общият размер на това финансиране е 84.2 млн. лв. или 20% от общия инвестиран публичен ресурс. По структура тези инструменти са с по-високо рисков сегмент, като усилията и следващите ни действията са насочени именно тук“, добави министърът.

Пулев посочи, че има заведен един сигнал в Министерство на иновациите и растежа, както и към Фонда на фондовете, за финансов посредник, като добави, че има и медийни публикации и е бил сезиран по различни канали във връзка със сегмента дяловите инструменти. „Веднага направихме среща, а днес даваме брифинг, за да съобщим, че започва одит“, каза още той.

„Като допълнение ще обследваме съществуващите и ще въведем нови ясни критерии за оценъчна методология – ясен процес, стъпил на всички международни практики, изисквания за самоучастие, приложими към основателите на компаниите, минимални изисквания относно бизнес план, съдържание на презентация, опит на екипа. В зависимост от резултата на назначения одит ще направим анализ на потенциалното връщане на двустепенна система на управление“, посочи още той.

„Разбира се, ще подкрепим всички добри практики и конструктивни предложения на ръководството на ФнФ, като въвеждане на одитен комитет с участието на външни експерти“, заключи Пулев.  Министърът обобщи и целта – без политически поръчки, без конфликт на интереси, вътрешно преструктуриране на отделите с цел оптимизиране на работата на ФнФ.