Към края на първото тримесечие на 2022 г. през фондовете за дялово финансиране са подкрепени близо 170 стартъпа с потенциал за растеж

Фондът на фондовете подкрепя стартиращи компании както през инструментите за дялови инвестиции, така и през дълговите инструменти по микрокредитиране. Общата стойност на ресурса, предоставян през инструментите за дялови инвестиции, е 279 млн. лв. публичен ресурс, като е привлечен и частен за още близо 80 млн. лв. Ресурсът е със срок на реализация до края на 2023 г. Това заяви министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер, който откри Финала на Националния конкурс „Най-добър младежки стартъп за 2022 г.“, организиран от СУ „Св. Климент Охридски“ и Фонд на Фондовете, под патронажа на Министерството на иновациите и растежа.

“Предприемачеството е възможност да променим икономиката си и да дадем път на младите хора, за да стартират успешен собствен бизнес”, подчерта Лорер. 37 отбора са участвали в конкурса, като десет отбора са финалисти. Всички те са студенти в български университети и младежи до 29-годишна възраст с иновативни бизнес идеи.

Лорер посочи, че една от основните цели на конкурса е да се насърчи именно младежкото предприемачество, както и да се обучат студентите как да изготвят бизнес планове и да представят идеите си пред инвеститори. По думите му една от основните задачи е да се развият иновационни умения у младите хора и да се информират за възможностите за финансиране на стартъпи.

„Предприемачеството е пътят, по който младежите могат да създадат своето бъдеще.  Държавата ще подпомогне всяка добра и смела идея с всички  финансови инструменти по програмите и менторство“, подчерта министърът.

Той изтъкна, че дяловите и квазидяловите инструменти на Фонда на фондовете обхващат целия цикъл от развитието на дадена компания. „Инструментите за дялово финансиране на Фонда са традиционен източник на ресурс за развитие на иновациите в България“, допълни Лорер.

Министърът обяви още, че към инструментите, насочени към компании в ранен етап на развитие, са предвидени акселераторски програми, предоставящи стратегическа подкрепа, обучение, менторство и мрежа от контакти. „Фондовете, насочени към компании в начална фаза, разполагат още с допълнителен ресурс за предоставяне на ликвидна подкрепа в отговор на предизвикателствата, породени от Covid-19 кризата“, добави Лорер.

Наградният фонд на конкурса се състои от възможности за включване в акселераторските програми на фонд мениджърите, стаж във ФнФ и фонд мениджърите, поощрителни награди от партньорите на конкурса и др.