mig

Над 34 млн. лв. ще получат 12 компании за създаване и развитие на иновативни услуги и продукти. Средствата са по четвъртата мярка от Плана за възстановяване и устойчивост по линия на Министерството на иновациите и растежа – „Подкрепа за иновативни предприятия, отличени с „Печат за високи постижения“ от ЕК.

Общият бюджет на процедурата е 118 млн. лв., като документи по нея се приемат на два приема. Одобрените 12 предприятия са класирани след първия прием, който приключи през месец май тази година.

Мярката е предназначена за новаторски фирми, получили „Печат за високи постижения“ от Европейския иновационен съвет, за които финансирането по програмите „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“ не е достигнало, въпреки високото качество на проектите им. Тъй като идеите и разработките на тези фирми са оценени като високо качествени и развиват нови продукти и услуги с висока добавена стойност за икономиката, чрез ПВУ се осигури ресурс за подкрепа на тези проекти.

Със средствата одобрените компании ще могат да реализират иновативни приложения в областта на информационните технологии, изкуствения интелект и работата с големи данни. Ще се подкрепят и социално ориентирани иновации за създаване на роботизирани системи в помощ на хора с увреждания, както и на алтернативи на неразградими продукти.

Предстои сключването на договорите с предприятията за отпускане на безвъзмездно финансиране, след което ще започне изпълнението на всички заложени дейности.

Вторият прием на документи се очаква да стартира в началото на 2024 г.

Пълен списък на одобрените проекти по процедурата „Подкрепа за МСП, отличени с Печат за високи постижения“ от НПВУ можете да намерите на: https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/podkrepa-za-inovativni-msp-otlicheni-s-pechat-za-visoki-postizheniya/.