mig

Общият бюджет на мярката е 212,5 млн. лв., ще се кандидатства до 2 ноември

Близо 120 участници – представители на общински и областни администрации, индустриални паркове и други заинтересовани лица, се включиха в онлайн информационния ден, който Министерството на иновациите и растежа (МИР) проведе за процедурата „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“). Срещата бе организирана от МИР в качеството му на Структура за наблюдение и докладване (СНД), отговорна за изпълнението на инвестиция C3.I1. от Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Експерти от екипа на министерството предоставиха на участниците подробни разяснения относно начина и условията за кандидатстване, възможностите за финансиране, допустимите разходи и др.

Процедурата за подкрепа на индустриални зони и паркове бе отворена за кандидатстване на 2 юни 2023 г. Подаването на предложения за изпълнение на инвестиции ще продължи до 2 ноември 2023 г. (5 месеца), като  се извършва изцяло онлайн през системата ИСУН 2020, на следния линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/bf7b47cb-1233-48e1-afc5-0f8d97c91a25 .

По мярката могат да кандидатстват оператори на индустриални зони и паркове – държавни, общински, съвместни и частни, новосъздадени или съществуващи, по четири дейности: довеждаща инфраструктура, вътрешна за зоната инфраструктура, сгради за научно-изследователска дейност и изграждане на екоинфраструктура (зарядни станции за електромобили). Общият бюджет на мярката е 212,5 млн. лв., като минималният размер на безвъзмездната помощ за проект е 1 млн. лв., а максималният – 40 млн. лв. С приоритет ще са кандидатите в Северна България, с цел да се намалят регионалните дисбаланси в страната.

Презентация от проведеното информационно събитие може да намерите тук: https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/programa-za-publichna-podkrepa-za-razvitieto-na-industrialni-rajoni-parkove-i-podobni-teritorii-i-za-privlichane-na-investiczii-attractinvestbg/