Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева представи възможностите за инвестиции в България пред близо 50 представители на турски компании. Министър Стойчева и изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Мила Ненова участваха вчера в Истанбул в среща с турския бизнес по покана на Турско-българския бизнес съвет към Съвета за външноикономически връзки на Турция (DEİK). В срещата участва и генералният консул на България в Истанбул Васил Вълчев.

Министърът на иновациите и растежа подчерта традиционно добрите търговско-икономически отношения между България и Турция – стокообменът през 2022 г. възлиза на над 7 млрд. долара, а турските инвестиции у нас са за над 3 млрд. долара.

„България е атрактивна за инвестиции благодарение на макроикономическата и финансовата й стабилност. Правителството полага целенасочени усилия за подобряване на инвестиционния климат в страната“, заяви министър Стойчева. Тя очерта мерките, по които Министерството на иновациите и растежа (МИР) работи за оптимизиране на административните процедури и повишаване ефективността на финансовите насърчителни мерки за инвеститори чрез промените в Закона за насърчаване на инвестициите, които предстои да бъдат разгледани. Обсъдена беше и новата методология, която МИР разработва, за насърчаване на стратегическите инвеститори и законодателните промени за скрининг на инвестициите.

„Сред приоритетите на министерството е привличането на високотехнологични инвестиции и развитие на научната и развойна дейност. Иновациите ще изведат България на световната карта на държавите с най-добре развити технологии“, изтъкна Стойчева. По думите й, МИР идентифицира пет области за интелигентна специализация, в които насочва усилията си – информационни и комуникационни технологии; мехатроника и микроелектроника; индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии; креативни и творчески индустрии, кръгова и нисковъглеродна икономика.

„Редица големи компании избират да инвестират в създаването и развитието на развойни центрове в България, заради инфраструктурата и талантите. България е на трето място по ИТ специалисти. Имаме огромен потенциал, който трябва да бъде насърчен“, подчерта министърът на иновациите и растежа. Тя представи още финансовите инструменти, които управлява Министерството на иновациите и растежа. Стойчева подчерта, че финансовият ресурс, с който разполага министерството, насърчава бизнеса в страната да внедрява иновации и да увеличава производството. Като пример министърът посочи, че по двете европрограми, които МИР управлява, средствата са над 5 млрд. лв.

„България е наш стратегически партньор и вратата на Турция към Европа”, заяви председателят на Турско-българския бизнес съвет към Съвета за външноикономически връзки на Турция (DEİK) Зеки Саръбекир. По думите му, страната ни има логистичен потенциал и информационна инфраструктура, която подпомага търговските потоци и разкрива нови възможности за сътрудничество.