Нормативни и други документи

section-1ec684f

Дейнoстта на Инспектората се осъществява в съответствие със следните нормативни и административни актове:

 1. Закон за администрацията
 2. Закон за държавния служител
 3. Закон за противодействие на корупцията
 4. Административнопроцесуален кодекс
 5. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
 6. Устройствен правилник на Министерството на иновациите и растежа
 7. Вътрешни правила за дейността на Инспектората на Министерството на иновациите и растежа.
 8. Стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021-2027 г.
 9. Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури в Министерството
 10. Правила за вътрешно подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
 11. Вътрешни правила за организацията при извършване на проверка на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за установяване на конфликт на интереси в Министерството на иновациите и растежа
Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване