Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на длъжността „служител по сигурността на информацията“ в Министерството на иновациите и растежа“

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване