Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за заемане на длъжността „главен експерт“ в „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, отдел „Програмиране“, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”

Министерство на иновациите и растежа на Република България

Update your browser for the best viewing experience / Моля обновете вашият браузър за най-добро потребителско изживяване