• Писмени въпроси:

 

Въпрос от народния представител ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ относно освободени служители

56660849-354-06-375

17.05.2023 г. Отговор от министър Пулев:

56952949-354-06-375 (1)

________________________________________________________________________________________________________________

Въпрос от народния представител ДЕНИЦА ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА относно изпълнение на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021 – 2027

56471449-354-06-307

15.05.2023 г. Отговор от министър Пулев:

56859849-354-06-307 – 1

________________________________________________________________________________________________________________________

Въпрос от народните представители ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНЧОВА ТРИФОНОВА и АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ относно сертифицирани инвестиционни проекти за 2023 г.

56037649-354-06-147

04.05.2023 г. Отговор от министър Пулев:

56278849-354-06-147 – 1

____________________________________________________________________________________________________________________________

Въпрос от народните представители ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНЧОВА ТРИФОНОВА и АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ относно изготвена оценка на въздействието на Закона за насърчаване на инвестициите

56037749-354-06-148

04.05.2023 г. Отговор от министър Пулев:

56277349-354-06-148 (1)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Въпрос от народните представители ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНЧОВА ТРИФОНОВА и АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ относно сертифицирани инвестиционни проекти за 2022 г.

56037849-354-06-149

04.05.2023 г. Отговор от министър Пулев:

56279149-354-06-149 -1

________________________________________________________________________________________________________________________________

Въпрос от народния представител Надежда Георгиева Йорданова относно прилагането и функционирането на Регламент (ЕС) 2019/452 в Република България

55970249-354-06-96

04.05.2023 г. Отговор от министър Пулев:

56269249-354-06-96 -1

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Въпрос от народния представител Ивайло Николаев Мирчев относно договори на лица, назначени да изпълняват съветнически функции

55898949-354-06-41 (2)

28.04.2023 г.  Отговор от министър Пулев:

56100449-354-06-41

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

  • Устни въпроси: