С малко над сто фирми остава да се сключат договори за технологична модернизация, до момента са подписани 860 договора

Само с първите около 1000 договора, които сключваме по Плана за възстановяване и устойчивост – за технологична модернизация – подкрепяме косвено около 100 000 души – работещите в тези фирми и техните семейства. През следващите седмици ще продължи сключването на договорите и с оставащите малко над 100 предприятия, одобрени за финансиране по първата отворена и приключила процедура – „Технологична модернизация“, от Плана за възстановяване и устойчивост. Това коментира министърът на иновациите и растежа Александър Пулев по повод сключените договори от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към МИР.

Първите в България предприятия, които ще получат пари по плана, вече са 860. Към момента по тези договори микро-, малките и средни предприятия от всички области на страната ще бъдат подкрепени с общо 225 млн. лв. Подписването на договорите започна в началото на април. Междувременно бюджетът на мярката бе увеличен с над 32 млн. лв. и от 260 млн. лв. стана 292 млн. лв. Ресурсът се освободи след като ГД ЕФК към МИР се отказа от консултантска помощ и пренасочи ресурса към фирми от резервния списък с одобрените и изчакващи финансиране.

Така, с увеличения бюджет, ще могат да се подкрепят и първите класирани фирми от резервния списък по процедурата „Технологична модернизация“, коментира още министърът.
Данните на ГД ЕФК сочат, че в предприятията, одобрени за финансиране, са заети пряко 34 000 души, но запазването на работните места ще има положително влияние върху семействата на работещите, върху местните икономики и общностите, което ние отчитаме като положителна тенденция и важен фактор да се отчита позитивното въздействие на Плана за възстановяване върху регионите, коментира още Пулев.
МИР напомня, че средствата могат да се използват за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и специализиран софтуер от производствените фирми, фирми, които се занимават със събиране на отпадъци или с рециклиране на материали, компании с архитектурна, инженерна, научноизследователска и развойна дейност, филмови и телевизионни студиа, радиостанции информационни агенции и др.