Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Връзка с инспектората
Как да се свържете с инспектората...
Отчет за предприетите действия
Информация за постъпили сигнали и отчет за предприетите действия от Инспектората...
Компетенции и правомощия на инспектората
Компетенции и правомощия на инспектората...
Националният съвет по антикорупционни политики (НСАП)
Антикорупционен план на Министерството на икономиката за периода 01.01.2020 - 31.12.2020...
Нормативни и други документи
Нормативни и други документи, в съответствие с които се осъществява дейнoстта на Инспектората ...
Публичност и антикорупционни процедури
Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество...
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София ул. "Княз Александър I" 12 / тел.: +359 2 9407604 / docs@mig.government.bg Последвайте ни: Facebook YouTube Twitter