На основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г. Министерството на иновациите и растежа организира обществено обсъждане на проекта на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ).

Общественото обсъждане ще се проведе дистанционно в електронна среда в реално време на 26 август 2022 г. (петък) от 11 до 13 ч.

 

По време на обсъждането се предвижда представяне на последния вариант 4.0 на ПНИИДИТ, който е одобрен от Тематичната работна група за разработване на програмата, като в него са отразени и коментарите от службите на Европейската комисия, получени в рамките на неформалните консултации с тях. Ще има възможност за задаване на въпроси и изразяване на становища по проекта на програмата.

ПНИИДИТ отговаря на стратегическите потребности и приоритети на България за ускорено икономическо развитие чрез инвестиции в развитието на научните изследвания, научната инфраструктура, иновациите и интелигентната индустрия и бързото навлизане на цифровите технологии  в икономиката и обществото.

Програмата е структурирана в два приоритета: Приоритет 1 „ Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема“ и Приоритет 2 „ Цифрова трансформация на публичния сектор “, като всеки един от тях допринася за постигането на Цел на политиката 1 „ По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход “

Желаещите да участват в общественото обсъждане може да заявят своя интерес до 22 август 2022 г. на следния адрес:

https://forms.gle/YeXvBtYJJ8eWH96N7  

като посочат име, електронна поща и дали се включват като гражданин или представител на организация/институция/фирма. В случай, че линкът не може да се отвори, моля, копирайте го и го пренесете в браузъра, който използвате.

След изтичането на срока за регистрация, заявилите участие ще получат на електронната си поща детайлите за включване в обсъждането.

 

Проектът на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация “ 2021-2027 г.е публикуван и е достъпен на Портала за обществени консултации на следния линк https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6993