Българските фирми и академични организации вече могат да кандидатстват за финансиране от 70 000 лв. до 800 000 лв. за разработване на космически технологии, които да послужат в дейността на Европейската космическа агенция. Проектните предложения по Осмата тръжна процедура за страна ни могат да се подават до 22 септември 2022 г. след предварителна регистрация на адрес: https://esastar-emr.sso.esa.int .

Компаниите и научните организации могат да получат средства за:

  • Дейности, свързани с полетния сегмент, и наземни продукти;
  • Научноизследователска и развойна дейност, включително технологични демонстрации и технологии и услуги с потенциал за повторна употреба;
  • Космически приложения – продукти и услуги, използващи Европейска космическа инфраструктура;
  • Подготвителни дейности (стартиращи компании или spin-offs);
  • Образователни дейности (университетски курсове или докторски дисертации, водещи до квалификация, които отговарят на нуждите на от българската космическа индустрия и могат да доведат до възможност за разработване на нов конкурентен продукт или услуга в търговската мрежа).

 

Цялата документация по процедурата може да намерите на: https://doing-business.sso.esa.int/.

Допълнителна информация вижте на:

https://bit.ly/3PFjSpt

https://bit.ly/3ctmfNR