Заместник-министърът на иновациите и растежа проф. д-р Георги Ангелов посрещна в министерството международна делегация от Република Аржентина. В срещата участваха Клаудио Розенцвайг, заместник-секретар по въпросите на външната политика в Министерството на външните работи, международната търговия и вероизповеданията на Аржентина, посланикът на Аржентина в България Н.Пр. Алфредо Н. Атанасоф и пълномощният министър в посолството Даниел Коттини.

От страна на МИР в срещата участваха директорът на дирекция „Политики и анализи“ Мира Йосифова и експерти от министерството.

Във фокуса на срещата бяха възможностите за бъдещо сътрудничество между двете министерства в областта на водородните технологии и за възможността български компании да работят в Аржентина в сферата на възобновяемите източници на енергия. „Имаме една добра основа, върху която можем да надградим сътрудничеството между България и Аржентина“, заяви зам.-министър проф. д-р Ангелов.

Директорът на дирекция „Политики и анализи“ запозна аржентинската делегация със стратегическите цели на Национална пътна карта за водородните технологии – използването на зелен водород за декарбонизация на икономиката на страната, както и развитие на капацитет на национално ниво. Като конкретна мярка бе даден пример с пилотния проект за изграждането на водородна долина в област Стара Загора на обща стойност 30 млн. евро, от които 8 млн. евро ще се финансират от МИР по „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 (ПНИИДИТ). Целта е България да е сред първите държави с водородни долини.

Заместник-секретарят по въпросите на външната политика Клаудио Розенцвайг постави въпроса с българското законодателство в тази област. „Една от главните задачи на Националната пътна карта е именно да бъде разработено такова законодателство“, посочи Йосифова. Представителите на делегацията на Аржентина се ангажираха да представят пред Министерството тяхната експертиза в областта.