Фирми и научни организации могат да подават проекти по 9 -та тръжна процедура на ЕКА за България от 24 април до 16 юни

България устойчиво увеличава вноската си в Европейската космическа агенция (ЕКА) и се стреми към Асоциирано членство в нея. За Министерство на иновациите и растежа космическият сектор е изключително важен, защото е двигател на нови технологии, иновации и технологични пробиви. Това заяви заместник-министърът на иновациите и растежа Стефан Савов при откриването на международния семинар „Космосът в подкрепа на сигурността и отбраната“, който се провежда под патронажа на Министерството на иновациите и растежа (МИР).

Основният фокус на семинара е насърчаване на иновациите в космическите дейности и стимулиране на технологичния суверенитет в секторите на сигурността и отбраната, с оглед осигуряване на по-добър обмен между гражданските и отбранителните изследователски и иновационни общности.

Савов изтъкна, че министърът на иновациите и растежа Александър Пулев лично е участвал в заседанието на Съвета на министрите в Европейската космическа агенция в Париж в края на 2022 г., където е подчертал над 50-годишният опит на България в космическите технологии и капацитета за развитието им.

Заместник – министър Савов посочи, че страната ни има традиции в областта на космическите изследвания и технологии, но последните години е изгубила инерцията и трябва да навакса изоставането. „Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на България и ЕКА, което беше подписано миналата година, е един инструмент за развитие на космическия сектор“, подчерта той.

От думите му стана ясно, че се полагат системни усилия страната ни да укрепи участието си в европейските космически програми.  „Фокусираме се максимално да популяризираме тези програми, върху включването в тях и на малките и средни предприятия, на стартъпите и предприемачите“, каза той.

В тази връзка заместник министърът на иновациите обяви, че на 3 и 4 април МИР и Европейската космическа агенция организират информационни дни за Деветата тръжна процедура на ЕКА в България, като до момента вече са регистрирани над 80 участници. „Целта е да бъдат представени възможностите за участие на български фирми и научни организации в агенцията“, обясни Савов и добави, че Тръжната процедура ще бъде отворена за подаване на проекти от 24 април до 16 юни т.г.

За участие в информационните дни и консултации с ЕКА: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen1vJCtmzKndCPwBd52RyyaiyoGraaRRwYeHvWorDrhN5C_w/viewform

По време на откриването на Семинара директорът на Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО) към БАН Камен Илиев посочи, че космосът отново трябва да бъде сред приоритетите на българската държава. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, каза от своя страна, че  Центърът за аерокосмически наблюдения към МВР може да бъде мост към приемането ни в Европейската космическа агенция.

На събитието експерти от МИР представиха основните параметри на новоподписаното през 2022 г. Споразумение на България за Европейска кооперираща държава, като отразиха постиженията в резултат на изпълнението по  Плана за европейска кооперираща държава (ПЕКД) проекти, както и бъдещи перспективи за развитие включително възможността за преминаване на следващ етап на сътрудничество с ЕКА – Асоциирано членство.

Организатори на събитието са ЦИНСО към БАН, с подкрепата на Министерството на отбраната и в сътрудничество с асоциацията Eurisy.