Министерството на иновациите и растежа насърчава диалога и партньорствата за укрепване на европейската интеграция и иновациите. Това заяви заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков по време на годишния  форум на Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2024 г. В събитието участваха и експерти от Министерството на иновациите и растежа.

Годишният форум на ЕИБ е платформа, даваща възможност за обмяна на идеи между политици, ръководители на международни и национални финансови институции, представители на бизнеса и на академичната общност.

Дискусиите по време на събитието бяха съсредоточени върху икономическите предизвикателства и възможностите на Европа. Участниците имаха за цел да идентифицират взаимодействието между националните приоритети и по-широките европейски цели в области на взаимен интерес като инфраструктура, подкрепа за малки и средни предприятия и екологична устойчивост. Фокус бе поставен върху ускоряването на зеления и цифровия преход, както и върху иновативни политики за преодоляване на предизвикателствата в резултат на климатичните промени, за технологичното и устойчивото развитие. Събитието очерта ролята и насоките на стратегическите инвестиции за насърчаване на устойчивостта и конкурентоспособността на европейската икономика.

По време на форума беше представен и годишният инвестиционен доклад на ЕИБ за 2023/2024 г.