Отчитаме сериозен интерес и по втората отворена процедура от МИР по Плана за възстановяване, заяви той

Месец преди крайния срок за кандидатстване заявената подкрепа от фирмите е от над 67 млн.лв.

По първата мярка за технологична модернизация кандидатстваха над 2500 фирми, МИР ще обяви спечелилите до края на 2022г.

„Първите две процедури от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) – за технологична модернизация и за внедряване на ИКТ решения и киберсигурност в предприятията, се радват на сериозен интерес. Заявеното финансиране по тях надхвърля два до три пъти предвидения бюджет“. Това обясни заместник-директорът на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерство на иновациите и растежа (МИР) Калин Маринов на среща-дискусия за възможностите за гражданите и бизнеса по НПВУ. Събитието беше инициирано от Център Европа директно  Габрово. То се проведе хибридно – присъствено и онлайн, като се включиха представили на администрации и фирми от цялата страна.

Месец преди края на кандидатстването по втората процедура – за ИКТ, кандидатствалите са 3587 предприятия. Те са заявили подкрепа от над 67 млн. лв., т.е. двойно повече от предвидените 30,6 млн. лв. Въпреки това, дружествата, които още не са пратили документите си, имат шанс да получат финансиране. Последният срок за подаване е 16,30 ч. на 19 декември 2022 г. Оценката на проектите ще започне още на следващия ден.

Пред тях Маринов посочи, че по „Технологична модернизация“ са подадени 2537 проектни предложния за безвъзмездна помощ от над 630 млн. лв. В същото време бюджетът на мярката е 260 млн. лв. Списъкът на одобрените компании ще бъде публикуван преди Нова година, увери той.

Заместник-директорът на ГД ЕФК представи и предстоящите процедури по Плана за възстановяване и устойчивост. Най-чаканата от тях е за изграждане на ВЕИ мощности до 1 MWh и съоръжения за съхранение на произведената електроенергия. Тя е с бюджет 200 млн. лв. и до две седмици ще бъде обявена за обществено обсъждане. До края на 2022 г. ще се отвори процедура за 118 млн. лв. в подкрепа на иновативните идеи на компании, получили знака „Печат за високи постижения“ на ЕК. В първото тримесечие на 2023 г. пък предстои мярка за развитие на кръговата икономика за 180 млн. лв. Чрез нея микро, малки, средни и големи предприятия от преработващата промишленост ще могат да купуват оборудване и специализиран софтуер за по-ефективно рециклиране и използване в производствата на вторични суровини и продукти.

В началото на следващата година се очаква да стартират и финансовите инструменти по НПВУ. Те ще бъдат два вида – гаранционни и дялови. Бюджетът им ще е общо 660 млн. лв., като средствата ще се управляват от Европейския инвестиционен фонд. Ресурсът ще бъде наличен след ратифицирането от Парламента на споразумение между МИР и европейската институция и след избора на финансови посредници (т.е. търговски банки) и на фонд мениджъри.