В Египет ще се проведе 27-ата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата – COP27

На 7 и 8 ноември 2022 г. в град Шарм ел-Шейх в Египет ще се състои 27-ата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (COP27). Президентът Румен Радев води българската делегация за участие в конференцията, а заместник- министърът на иновациите и растежа Стефан Савов е част от нея.

В срещата ще се включат повече от 100 лидери от цял свят. Регистрирани са и повече от 45 000 представители на държавите, които са страни по конвенцията,  международни и регионални организации, на бизнеса, научната общност, гражданското общество.

Една от целите на форума е да се обсъди ускоряването на съвместното изпълнение на ангажиментите в областта на климата за смекчаване на последиците от климатичните изменения. Общо 198 държави са ратифицирали Рамковата конвенция на ООН.