Фокусът ни е върху стимулирането на иновации, базирани на научно-изследователска дейност, каза заместник-министърът  на форума „България в дигиталната ера: AI, автоматизация и роботика“ в София Тех Парк

Цел на Министерството на иновациите и растежа е да ребрандира България като място за високотехнологични иновации, за предприемачество, за технологичен трансфер. Роботиката е едно от приоритетните направления в България, в Европа и в света, а в годините има устойчив ръст. Това заяви заместник-министърът на иновациите и растежа проф. д-р Георги Ангелов, който откри форума за иновации в роботиката и автономните технологии „Robotics Strategy Forum 2023 – България в дигиталната ера: AI, Автоматизация и роботика“ в София Тех Парк.

„Фокусът ни е върху стимулирането на иновации, базирани на научно-изследователска дейност с висока добавена стойност, за може България да е конкурентна в световен мащаб“, подчерта той.

Относно финансовите инструменти по линия на МИР проф. д-р Георги Ангелов заяви, че в момента е отворена процедурата за кръгова икономика по Плана за възстановяване и устойчивост. Тя е с бюджет 180 млн. лв. и фирмите могат да кандидатстват с проекти по нея до 3-ти октомври. По мярката се насърчават дейности, свързани с намаляване на отпадъците и ограничаване употребата на пластмасови изделия.

„Предстои по линия на Програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) да се отворят две процедури – за разработване на иновации в предприятията и за внедряването им. Първата е с бюджет 127 млн. лева, а втората с 293 млн. лв. Идеята е да се разработят иновации с приложение в индустрията“, обясни още проф. Ангелов.

Пред участниците на форума зам.-министърът заяви, че може да разчитат на подкрепата на Министерството.

Събитието се организира от Професионалната асоциация по роботика и автоматизация „ПАРА“ и продължава цял ден в София Тех парк. В експозоната може да се видят млади български инженери, които показват новости в областта на индустриалната роботика, както и решения за автоматизация. Също така български компании в сферата на роботиката, автоматизацията, умното производство и промишлените технологии показват най-новите си роботи и технологии.