Министерството на иновациите и растежа насърчава максимално синергията между наука и бизнес. В края на миналата година получихме одобрение в Европейската комисия на новата Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) с бюджет 2,14 млрд. лв. За първи път в историята на управление на европейски средства в България има специална европейска програма за взаимодействието между бизнеса и науката. С тези нови над 2 млрд. лв. МИР ще се стимулирате сътрудничество с български и международни компании – малки, средни и големи, с научни и развойни центрове у нас и по света.  Това заяви заместник-министърът на иновациите и растежа Стефан Савов на форум „Наука за бизнес“ в Интер Експо Център в София. Събитието е организирано от Българската академия на науките (БАН) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). На него учени от Българската академия на науките представят своите разработки, които биха били полезни за икономиката и фирмите. Сред откритията са съхранение на енергия в батерии и водородните технологии, методи за лечение на автоимунни заболявания и др.

Зам.-министър Савов посочи, че само през втората половина на 2023 година по новата научна програма ще бъдат отворени три мерки за кандидатстване за около 500 млн. лв. от микро, малки и средни предприятия, както и от големи фирми в сътрудничество с МСП. По нея ще могат да кандидатстват и висши училища, научноизследователски организации, развойни центрове и институти. По някои от мерките ще бъде допустимо съвместно участие на фирми и научни звена заедно с неправителствени организации, големи предприятия и общини, обяви Савов.

„Първата процедура, която ще се обяви за кандидатстване по ПНИИДИТ ще бъде ваучерна схема за подкрепа на малки и средни предприятия в усилията им да внедрят научни разработки в бизнеса си. Ваучерите ще са на обща стойност 50 млн. лв. Кандидатстването ще става от страна на малките и средни предприятия, които чрез ваучерите ще поръчват научни разработки за бизнеса си на университети, развойни центрове и други научни звена по своя преценка. Разработените научни продукти трябва да се внедрят в производствата на фирмите, които са поръчали разработките, и да се комерсиализират“, посочи той.

Зам.-министър Савов обяви, че Втората  мярка от ПНИИДИТ ще бъде  за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове – обединения между бизнес, научни организации и университети, неправителствен сектор и технологични и бизнес медиатори, с бюджет 140 млн. лв.

Той допълни, че Третата мярка ще е за развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, изградени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.) с бюджет над 280 млн. лв., по която кандидатстването се очаква да бъде обявено също през втората половина на годината.

Зам.-министърът на иновациите и растежа обяви и две процедури по втората  програма, която ще управлява МИР – Конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП), които ще подкрепят взаимодействието между науката и бизнеса.

По думите му, първата от тях ще е за разработване на иновации. Тя ще е насочена към микро, малки и средни предприятия, дружества с до 3000 служители и големи компании. Бюджетът й ще бъде 127 млн. лв. „По нея фирмите ще могат да възлагат и специфични услуги като измерване или тестване на даден продукт или технология. Важен елемент в мярката е възможността предприятията да заявят защита на индустриалната собственост, като разходите, свързани с този процес, ще се поемат от програмата“, изтъкна той.

„Другата мярка е за внедряване на иновации и ще стартира след средата на годината. Бюджетът й ще бъде близо 300 млн. лв. „Безвъзмездната помощ ще е от 50 000 лв. до 800 000 лв., като интензитетът ще е до 45%“, каза Савов. Той подчерта , че със средствата ще могат да се придобиват дълготрайни материални и нематериални активи и ще се покриват разходи за услуги за целите на адаптиране на съответната иновация. Тя може да не е създадена в предприятията, но да е подходяща за тяхната дейност.