Министерството на иновациите и растежа работи съвместно с Министерството на финансите по оптимизиране на административните процедури и скъсяване на сроковете за насърчителните мерки, свързани с инвестиции в страната. Фокусирали сме усилия в подкрепа на високите технологии, базирани на научно-изследователска дейност и интелектуален капитал. Това заяви зам.-министърът на иновациите и растежа проф. д-р Георги Ангелов на конференция „Бъдещето на технологиите“, която се организира от IBM в София.

„В момента в Министерството на иновациите и растежа подготвяме и официалното административно включване на България в Съвместното предприятие за чипове (Chips Joint Undertaking), което ще финансира мерките по Европейския законодателен акт за интегралните схеми (European Chips Act). Очаква се да финализираме процеса до края на годината. Това ще даде големи възможности на български участници (на фирми, научни институти и др.) да кандидатстват за финансиране на проекти с висока степен на технологична готовност (TRL)“, обясни зам.-министър Ангелов. „Водещата ИТ индустрия в България е отличен пример как да развиваме и други сектори с висока добавена стойност в крак със световните тенденции“, каза още той.

Зам.-министърът подчерта, че МИР води последователна политика в областите иновации, инвестиции и конкурентоспособност. В тази връзка той заяви, че по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ ще бъде отворена до една седмица процедурата „Внедряване на иновации в предприятията“. По нея ще се подкрепя внедряването на иновации посредством придобиване на машини, съоръжения, оборудване, специализиран софтуер, патенти, лицензи, „ноу хау” и др. Тя е с бюджет над 290 млн. лв. По друга процедура „Разработване на иновации в предприятията“ ще се подкрепят дейности, насочени към извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, както и такива за  създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработваната иновация. Като допълнителен елемент е и възможността за защита на индустриална собственост на разработваната иновация и ползване на необходимата за това експертна помощ. Бюджетът е 127 млн. лв. и ще бъде обявена до края на ноември.

По Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) през декември ще бъде обявена за обществено обсъждане процедура за финансиране на цифрови иновационни хъбове в България и ваучерна схема за малки и средни предприятия, по която ще се подкрепят дейности за услуги в областта на иновациите и достъп до научни инфраструктури/специализирани лабораторни комплекси или научно оборудване. Общият размер на процедурата е 25 млн. лв.