Заместник-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов откри днес в София Тех Парк „4-ти Национален форум за съвременни космически изследвания“. Той се организира от Клон Космос на Съюза на физиците в България. На събитието присъстваха представители на бизнеса и научните среди, включително университети, които успешно са изпълнили и изпълняват проекти по линия на Споразумението за европейска кооперираща държава на България и Европейската космическа агенция (ЕКА) и Тръжните й процедури за България.

Форумът е посветен на възможностите, които се предоставят на българските фирми и научни организации, в частност от европейската програма за наблюдение на Земята – Коперник, както и тези, които България предоставя чрез сътрудничеството за Европейска кооперираща държава с Европейската космическа агенция.

„Космическият сектор е двигател на научните изследвания, средство за стимулиране на нови технологии и източник на иновации. Инвестициите в космическото пространство разкриват нови възможности пред науката и научните изследвания, създават нови работни места и растеж“, каза проф. Ангелов.

Той подчерта успешното сътрудничество на България с Европейската космическа агенция и заяви, че Споразумението за европейска кооперираща държава, което изпълнява страната ни, е още един инструмент за насърчаване на бизнеса да участва в развитието на космическия сектор.

„България се стреми към Асоциирано членство, за да се предоставят повече възможности на заинтересованите страни за пълноценно участие в програмите на ЕКА“, каза заместник-министърът на иновациите. Той подчерта, че МИР e предприело действия относно поетапното увеличаване на членския внос на България в ЕКА, което допълнително ще увеличи възможностите за реализиране на български космически проекти. „Министерството на иновациите и растежа насърчава разширяване на сътрудничеството на България с ЕКА и подкрепя развитието на иновациите в сектор „Космос“, каза още проф. Ангелов.

Той коментира и партньорството на България с Ускорителя в областта на иновациите в отбраната в северния Атлантик (DIANA) и Европейската космическа агенция.

През последните години са проведени девет тръжни процедури за България, от които са постъпили 127 проектни предложения и са одобрени за изпълнение 44 проекта. Използвания бюджет за реализирането на българските космически проекти възлиза на над 8 млн. евро.

Сред широко-приложимите иновативни решения, създадени от български компании са отчитане качеството на атмосферния въздух в градска среда, изграждане на модели за разработване микробното разграждане на отпадъци, модули за космическа храна за екипажи, захранващи системи от наносателити, проектиране на система за наблюдения на големи хидроенергийни резервоари и др.

В програмата на събитието беше включена презентация и от координатора на ЕКА за България Микеле Япало за изпълнени и предстоящи съвместни дейности между МИР и Агенцията, включително необходимостта от активно участие на бизнеса за увеличаване на международните партньорства и повишаване на конкурентоспособността му.