Активното участие на България в Европейската космическа агенция (ЕКА) ще даде още възможности за българските фирми и академичните среди да кандидатстват по повече програми на Агенцията. С това се разширява и международното сътрудничество в сектора. Това заяви зам.-министърът на иновациите и растежа проф. д-р Георги Ангелов на международна конференция на ЕКА в гр. Ларнака, която се организира по случай 20-ата годишнина от създаването на Плана за европейски коопериращи държави (ПЕКД).

„За България изпълнението на Споразумението за европейска кооперираща държава с ЕКА е основен инструмент за насърчаване на бизнеса и научноизследователските институти да участва в развитието на космическия сектор и технологии. През последните години за страната ни са проведени девет тръжни процедури, по които са постъпили 127 проектни предложения. Одобрени за изпълнение са 44 проекта, като средната стойност на финансиране е 153 хил. евро. Общият бюджет, използван за реализирането на българските космически проекти, възлиза на над 8 млн. евро.“, заяви  проф. Ангелов.

Директорът по европейски, правни и международни въпроси на ЕКА Ерик Морел де Уестгавър подчерта, че ПЕКД е създаден с цел да подпомогне изграждането на устойчиви космически способности и включването им в европейската верига за доставки.

В събитието участваха представители от всички европейски коопериращи държави на ЕКА, които представиха своите политики, стратегии и бъдещи очаквания за следващите години. Те се обединиха около идеята за по-тясно сътрудничество помежду си. По време на конференцията Малта беше приета като най-новия участник – европейска кооперираща държава в ЕКА.