23 фирми от България са подали проектни предложения за финансиране за иновации в отбраната по линия на програмата DIANA (Ускорител в областта на иновациите в отбраната в северния Атлантик). Документите са разгледани и оценени, и се очаква скоро да бъдат обявени резултатите. Това заяви зам.-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов на международна конференцията, посветена на възможностите за модернизация на отбраната на България.

Той каза, че за да отговорят на предизвикателството от внедряването на високи технологии в отбраната, страните-членки на НАТО стартираха през 2023 г. работата на DIANA. Акселераторът е съсредоточен върху високите технологии, които НАТО определи като приоритети, включително: изкуствен интелект, обработка на големи данни, квантови технологии, автономия, биотехнология, нови материали и космос.

Зам-.-министър Ангелов посочи, че първите три програми бяха обявени на 19 юни 2023 г. и добави, че през 2024 г. ще бъдат обявени 5 нови, а от 2025 г. следва да има по 10 програми за кандидатстване годишно. В процедурите могат да участват дружества, които са учредени и регистрирани в България или друга страна-член на НАТО. Избраните компании могат да получат безвъзмездно финансиране в размер на 100 000 евро, за да разработят своите технологични решения и да се включат в шестмесечна програма за новатори, специално разработена за развитие на бизнеса и ускоряване на дейността.

По отношение на Фонда на НАТО за иновации, който е друга възможност за финансиране на проекти в отбраната, проф. Ангелов посочи, че в момента тече процесът за ратификацията на споразумението от Народното събрание.

Участие на конференцията взеха представители на академичната и изследователската общност, бизнеса, както и експерти от военната индустрия.