До момента на подписването 920 български компании са преминали през процедура по договаряне на над 93,3 млн. лв.

Министерството на иновациите и растежа демонстрира днес иновативна услуга за автоматизирано групово подписване на голямо количество договори. МИР е първата и единствена към момента публична администрация, която е внедрила услугата в работата си, а Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (2014-2020) е първият и засега единствен, който подписва договори по този начин.

Услугата се приложи при автоматично групово подписване на 692 договора за над 70 млн. лв. от зам.-министъра на иновациите и растежа Надя Христова.

„Договорите са за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Възстановяване на малки и средни предприятия чрез подобряване на енергийната ефективност“. Общата стойност по тази процедура от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (2014-2020) е 136 млн. лв.“, обяви заместник-министър Надя Христова.

До момента на подписването 920 български компании са преминали през процедура по договаряне на над 93,3 млн. лв. Това е първият транш от договори, които ще бъдат подписани. Предстои втори с още близо 300 договора.

Финансовата подкрепа е за подобряване на енергийната ефективност в микро-, малките и средни предприятия от сектора на преработващата промишленост. То е за саниране, подмяна на термопомпи, климатични системи и други дейности. С получените средства може да се закупуват дълготрайни активи – машини, съоръжения, модерни системи за подобряване на енергийната ефективност, да се извършват съответните строително-монтажни работи.

„Непосредствено след сключване на договорите фирмите ще могат да пристъпят към изпълнението на проектите си. Времето за изпълнение е 12 месеца. Това е срокът, в който трябва да бъдат направени подобренията в енергийната ефективност на предприятията“, обяви Илияна Илиева – главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“. Тя допълни, че минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на индивидуален проект е 25 000 лв., а максималният 150 000 лв.

Всички одобрени дружества са от икономически сектор „С“ – преработваща промишленост, които са разпределени в 141 подсектора. Основната част от тях се занимават с производство на мебели, на метални конструкции и изделия, на пластмасова, дървена и метална дограма, на връхни облекла, на хляб и хлебни продукти. Сред предприятията има печатници на регионални вестници, на брошури и други хартиени издания, заводи за производство на китари и други музикални инструменти, бижутерии, фирми за ремонт на машини и оборудване и др.

Най-много компании, преминали по процедурата, са от областите Пловдив – с 138 и София-град – 101. Заявената за тях подкрепа е над 20 млн. лв. Най-ниският интерес към мярката е във Видин – едва пет компании за общо 484 000 лв.

Повече за услугата:

InfoNotary Sign Service – INSS е специализирана услуга, предоставяна от българската компания Инфонотари ЕАД. Единствено МИР в страната е внедрило услугата. Тя позволява автоматизирано и групово да се подписват множество електронни документи с квалифициран електронен подпис, без те да напускат информационните системи на ползвателите. Услугата гарантира висока сигурност и достоверност на произхода и съдържанието на документите, като едновременно намалява времето за тяхната обработка, обмен и съхранение. Създадените електронни подписи съответстват на изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014, което осигурява признаването им във всички държави-членки на ЕС.