Насърчаваме компаниите в България да инвестират в нови технологии и зелени проекти. Чрез различни финансови инструменти подкрепяме предприятията от всички сектори да се модернизират и да инвестират в практики и проекти за екологично и отговорно управление. Това заяви зам.-министърът на иновациите и растежа Веселина Минчева на конференцията GREEN BUSINESS IS GREAT, организирана от Британско-българската бизнес асоциация. Тя подчерта, че Министерството на иновациите и растежа работи активно и за привличане на високотехнологични компании в страната.

Пред представителите на бизнеса зам.-министърът заяви, че до края на януари фирмите могат да кандидатстват онлайн за финансиране за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, специализиран софтуер и др. Процедурата „Внедряване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност“ е с бюджет близо 300 млн. лв. (още тук).

По процедура „Разработване на иновации в предприятията“ ще се подкрепят дейности, насочени към извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, както и такива за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработваната иновация. Бюджетът й е 127 млн. лв. и се очаква да бъде обявена в края на ноември.

Възможност за финансова подкрепа ще има и за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите. Процедурата е с бюджет 117,5 млн. лв. и се очаква да бъде обявена за обществено обсъждане до края на годината. По нея фирмите ще могат да придобиват нови инструменти, машини, съоръжения и оборудване, както и да създават онлайн магазини. Зам.-министър Минчева подчерта и възможностите за академичните среди и бизнеса по новата програма за наука и бизнес (ПНИИДИТ).

„Нашият инструментариум подкрепя зелени и иновативни проекти и инициативи също така и с по-висок рисков профил, които без тази помощ трудно биха се реализирали. Предстои Фондът на фондовете да обяви финансиране на проекти, насочени към кръгова икономика и в частност енергийна и ресурсна ефективност под формата на гаранционен продукт в размер на близо 200 млн. лв., предвидени за дейности в тази област по ПКИП до края на програмния период“, каза още тя.

Зам.-министър Минчева подчерта, че подкрепа за зелени проекти на бизнеса има и по линия на Българската банка за развитие. (още тук).

„Добрият бизнес се съобразява с въздействието, което оставя върху околната среда, обществото и икономиката. Добрият бизнес постига конкурентоспособност благодарение на оптимизираните и високотехнологични процеси, които внедрява“, заключи тя.

Във форума участваха още министърът на околната среда и водите Юлиян Попов, заместник-министри, британският посланик Н. Пр. Роб Диксън, членове на Британско-българската бизнес асоциация, представители на компании и др.