Огромен интерес към парите по НПВУ от страна на бизнеса – в онлайн срещата участваха над 350 компании

 „С 260 млн. лв. ще подкрепим българските компании, които са готови да инвестират в производствено оборудване и по този начин да получат конкурентни предимства на пазара. Със средствата ще могат да се купуват модерни машини и софтуер и да се създават нови поточни линии и продукти“. Това каза днес заместник-министърът на иновациите и растежа Надя Христова на онлайн информационния ден по първата процедура от Плана за възстановяване и устойчивост – „Технологична модернизация“. В събитието се включиха над 350 представители на микро, малките и средни предприятия в страната.

Според Христова мярката ще даде глътка въздух на бизнеса след двете предизвикателни години на Ковид кризата. Кандидатстването по нея продължава до 21 септември 2022 г. през системата ИСУН 2020 – https://bit.ly/3z4jZ7l. „Очакваме подкрепата с европейски средства да достигне до между 700 и 1000 фирми. Оценката на проектните предложения ще започне веднага след крайния срок за подаването им и ще приключи до края на годината. Средствата ще започнат да се изплащат от януари догодина“, посочи заместник-министърът.

Тя припомни, че до края на 2022 г. по Плана за възстановяване и устойчивост ще стартират още три процедури за грантово финансиране. Първа ще е схемата за 30,6 млн. лв. за внедряване на модерни ИКТ решения в предприятията. В последното тримесечие на годината ще бъде отворена мярка за 200 млн. лв. за изграждане на ВЕИ за собствено производство на енергия. Очаква се с нея да се постигне по-голяма енергийна самостоятелност на компаниите. Още 118 млн. лв. ще бъдат инвестирани в МСП, които са получили знака за качество „Печат за върхови постижения“ по конкурсите на Европейския съвет по иновациите. Те ще могат да развиват иновационни дейности като създаване на прототипи и демонстрация на технологии.