Проектът на Закон за насърчаване на електрическата мобилност и предварителната оценка на въздействието му ще бъдат обявени за обществено обсъждане до края на годината. Това заяви зам.-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков по време на кръгла маса: „Предизвикателства пред устойчивата мобилност. Отключване потенциала на България“.

Зам.-министър Гиков подчерта, че при подготовката на законопроекта, усилия са обединили представители на широк кръг от заинтересовани страни – министерства, електроразпределителни дружества, регулаторни органи, компании, изграждащи зарядна инфраструктура и неправителствени организации, като Министерството на иновациите и растежа е водещата държавна институция.

Гиков каза още, че при последните дискусии фокус е бил поставен върху създаването на фонд, чийто финансов ресурс да бъде насочен основно към насърчаването на закупуване на електроавтомобили и изграждане на зарядна инфраструктура за тях. Управляващ орган на фонда се предвижда да бъде Министерството на иновациите и растежа. Паралелно с основаването му ще бъде сформиран и Консултативен съвет, съставен от съответните заинтересовани страни, който в реално време  да дава обратна връзка по отношение на ефективното функциониране на фонда и закона като цяло.

„Една от основните цели на закона в съответствие с европейските директиви е до 2026 г. България да има поне 30 000 електроавтомобила и поне 10 000 зарядни точки”, заяви Гиков. Зам.-министърът определи второто изискване като амбициозно и допълни, че ролята на общините в тази връзка ще е ключова.

Предвижда се икономическите субекти, които участват в процеса за насърчаване на електромобилността да бъдат подкрепени с определен микс от грантове и дългови финансови инструменти.

След като бъде гласуван Законът за насърчаване на електрическата мобилност и бъде създаден фондът, се предвижда провеждане на информационна кампания, на която да бъдат разяснени възможностите и спецификите, адресирани в закона. По този начин България ще направи решителна крачка в посока подобряване качеството и безопасността на средата, в която живеем.