Банката стартира дебата за създаване на новата си Стратегия 2024-2026 г. с бизнеса, синдикатите и общините

Диалогът с представители на бизнеса и социалните партньори е ключова предпоставка за ефективност на новите цели и приоритети на Българската банка за развитие за следващия тригодишен период. Те трябва да отговарят на актуалните потребности на малките и средните предприятия в страната, като адекватно адресират новите пазарни дефицити, непокрити от останалите търговски банки. Това заяви зам.-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков, който днес взе участие в заседанието на Консултативния съвет към Надзорния съвет на ББР. В него участваха още националните работодателски организации, водещите синдикати и Националното сдружение на общините.

Гиков подчерта, че банката е важен инструмент за провеждане на държавната политика за подпомагане на МСП и на най-засегнатите сектори на икономиката.

„От страна на МИР е изключително важно да присъстваме там, където се чува гласът на бизнеса и на институциите, за да знаем как да калибрираме по най-добрия начин финансовите инструменти, за да се подпомага бизнесът в България“, заяви още заместник-министърът.

На заседанието бяха обсъдени кои да са приоритетите в новата Стратегия за дейността на ББР 2024-2026 г. За първи път от създаването на банката целите и приоритетите й ще бъдат определени заедно с бизнеса, синдикатите и местната власт. На срещата беше направена и презентация на мисията и стратегическите цели на националните банки за развитие в Европа, които предоставят рискови заеми и изпълняват мерки при провеждане на държавна политика, често със социални и екологични ефекти.

„Този дебат е изключително важен и навременен. Ролята на държавата в него е ключова, защото в диалог с банката, бизнеса, синдикатите и местната власт следва да се очертаят съвременните стратегически цели и приоритети на ББР, които са функция от следваната от държавата политика“, каза председателят на Надзорния съвет доц. д-р Росен Карадимов.

Припомняме, че Консултативният съвет към ББР беше създаден през февруари 2023 г. Целта му е да се осигури директна връзка между банката и бизнеса, оптимизиране на процеса за създаване на нови финансови продукти и подпомагане на обществения контрол върху дейността на ББР.

Работодателските организации бяха запознати и с предимствата на подготвяната програма за финансиране на фирми със сключен договор за изпълнение на строително-монтажни работи за постигане на енергийна ефективност на сгради.