Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще калибрира инструментариума, с който разполага, за да се постигне оптимално и устойчиво въздействие върху предприемаческата екосистема и секторите с висока добавена стойност. Това заяви заместник-министър Мартин Гиков на среща в министерството с представители на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)/Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ (ФМФИБ), Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране и ключови организации от екосистемата. В нея участва и заместник-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов.

На срещата бяха обсъдени предстоящите за обявяване до края на годината финансови инструменти в подкрепа на българския бизнес и тяхното координиране между ЕИФ и ФМФИБ. Дискутирани бяха и обхватът и дизайнът на различните инструменти и процедури за тяхното прилагане с цел допълване, надграждане и синхронизиране.

„Развитието на предприемаческото мислене на всички обществени нива и фокусът към иновации са сред приоритетите на МИР“, подчерта Гиков. „Сред основните ни задачи е министерството да се превърне в център, който свързва всички заинтересовани страни и с получената обратна връзка да ускори превръщането на България в иновативно място, което да привлича качествени инвеститори. Целта ни е да се оптимизират възможностите за развитие на местните субекти, от най-ранната идейна фаза до етапа на растеж“, заяви още зам.-министърът.

Гиков подчерта важността да се инвестира в създаването на бъдещите предприемачи у нас, като МИР ще подкрепя всички инициативи в тази посока.

Зам.-министърът припомни, че до края на годината Министерството на иновациите и растежа ще осигури целево финансиране около 1 млрд. лв. под формата на микс от дългови и дялови финансови инструменти и грантове за предприемаческата екосистема у нас.