Развитието на предприемаческото мислене на всички обществени нива и фокусът към иновации са сред приоритетите на МИР, заяви още заместник-министърът на Webit 2023

До края на 2023 г. Министерството на иновациите и растежа ще осигури целево финансиране за над 1 млрд. лв. под формата на микс от дългови и дялови финансови инструменти и грантове за предприемаческата екосистема у нас. Това заяви заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков по време на световния форум Webit 2023.

По думите на заместник-министъра, екосистемата в България е сред най-динамично развиващите се в Европа, не само благодарение на вече добре изградената инфраструктура и опит на самите инвеститори, но и на уникалната възможност да разполага с необходимата ликвидност като гориво за нейния устойчив растеж. „Сред основните ни задачи е министерството да се превърне в център, който свързва всички заинтересовани страни и с получената обратна връзка, да ускори превръщането на България в иновативно място, което да привлича качествени инвеститори“, заяви още заместник-министърът.

Той отбеляза, че е изключително важно да се инвестира в създаването на бъдещите предприемачи у нас, като МИР ще подкрепя всички инициативи в тази посока. „От направено проучване сред водещи предприемачи в света става ясно, че най-важният актив, който движи една компания, не е капиталът, не са дълготрайните активи, а духът на предприемача“, подчерта Гиков.