Българският бизнес може да кандидатства по отворената от Министерството на иновациите и растежа процедура за разработване на иновациите в предприятията с бюджет от 127 млн. лв. по програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). Компаниите могат да получат помощ между 50 000 и 500 000 лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15 май. Това заяви зам.-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков на дискусионна среща на тема „Иновациите водещ фактор в развитието на предприятията и регионите 2024 – предизвикателства и възможности“, организирана от Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии към Българската търговско-промишлена палата (БТПП), вчера.

На събитието присъстваха зам.-министърът на икономиката Ивайло Шотев, представители на БТПП, изпълнителният директор на Фонда на фондовете Павел Лисев, изпълнителният директор на Българската банка за развитие Цанко Арабаджиев и представители на бизнеса.

По време на дискусията зам.-министър Гиков представи възможностите за насърчаване на българските предприятия по линия на двете европрограми на МИР.

„Преди дни обявихме за обществено обсъждане процедурата за подкрепа на семейни фирми, предприятия от творческите индустрии и занаятчиите с бюджет 117,5 млн. лв. Предстои и отваряне на процедура за защита на индивидуалната собственост с бюджет от 24 млн. лв.“, каза още по време на срещата Гиков. Той представи и мярката за подпомагане въвеждането на технологии от областта на индустрия 4.0, по която ще има възможност за микс между грантови и финансови инструменти в общ размер на 101 млн. лв.

„Чрез внедряването на иновации българската икономика ще бъде много по-конкурентоспособна“, подчерта заместник-министърът. Той припомни, че първата процедура за внедряване на иновации в предприятията от ПКИП е приключила с подадени над 700 проектни предложения.

Зам.-министър Гиков заяви, че по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) е предвидено участие на български организации в институционализирани европейски партньорства с цел стимулиране на международното научно сътрудничество и участието на български предприятия в рамковите програми на Европейския съюз. Средствата са в размер на 96 млн. лв. „По програмата предстои и отваряне на процедура с фокус върху изграждането на дългосрочно и устойчиво сътрудничество между индустрията, малки и средни предприятия, научните организации и висшите училища, неправителствените организации и местната власт с бюджет 172 млн. лв.“, посочи Гиков.

„Основно предизвикателство е да се увеличи капацитетът за технологичен трансфер, така че самата инфраструктура и екосистемата между университетите и бизнеса да работи по-добре. В момента у нас няма нито един високотехнологичен фонд“, каза зам.-министър Гиков.

Той посочи, че пазарните консултации за създаване на Фонд за иновации в предприятията с публичен ресурс от 66,7 млн. лв. се провеждат до 8 март. По думите му, след това предстои да бъде стартирана процедура за избор на финансов посредник за изпълнението му. „Фондът за иновации в предприятията ще подкрепя създаването и развитието на иновативни предприятия, приоритетно във високотехнологичните или средно високотехнологичните сектори на преработващата промишленост и интензивните на знание услуги“, каза още заместник-министърът на иновациите и растежа.