мир

Заместник-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов участва в заседанието на Европейския съвет по полупроводниците в Брюксел днес. По време на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани със засилването на мониторинга на веригата на доставки, актуализацията на оценката на икономическия риск, представянето на допълнителни индикатори за оценка на слабостите на веригата на доставки, идентифицирането на ключови пазарни участници, инициативите на Съвместното предприятие „Интегрални схеми“ и др. Подчертана беше важността на полупроводниците за цялата европейска промишленост и общество и в частност за България, която има изграден професионален капацитет в сферата. Срещата се проведе под председателството на Европейската комисия и включва официални  представители на държавите-членки на ЕС.

Европейският акт за интегралните схеми (ЕU Chips Act) има за цел да насърчи сътрудничеството и иновациите в индустрията на микроелектрониката. Участието на България в инициативите по Акта ще засили конкурентоспособността и устойчивостта на страната ни в областта на полупроводниковите технологии и приложения.

мир