София Тех Парк е партньор в проекта, който се реализира в рамките на Knowledge Sharing Program 2023/2024 на Република Корея

Заместник-министърът на иновациите и растежа проф. Ангелов участва в официалния старт на проект за дигитализация на строителния сектор в България – „Policy recommendations for upgrading SMEs’ capacities through Digital Transformation in the Construction Industry in Bulgaria: adopting advanced South Korean practices“. Той се изпълнява в сътрудничество със София Тех Парк и Университета по архитектура, строителство и геодезия в рамките на Програмата за трансфер на знания 2023/2024 на Република Корея.

Целта е да се използват добрите практики, ноу-хау и политики от южнокорейския опит в развитието на строителния сектор, за да се отправят конкретни препоръки към заинтересованите министерства, браншови камари, университети и други страни от свързаната индустрия за бъдещи мерки в приоритетните области, съобразени с конкретната социално-икономическа среда в страната.

На първите работни срещи, които се провеждат от 16 до 20 октомври, ще бъдат идентифицирани предизвикателствата и възможностите за развитие в строителния сектор в страната. Ще бъдат проведени срещи с български институции и експерти за събиране на изследователски данни и информация с цел по-добро разбиране на ситуацията в България и задълбочаване на сътрудничеството между корейските и българските партньори.

Корейските експерти ще се срещнат с представители на Министерството на иновациите и растежа, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта и съобщенията и др. По време на работните срещи ще бъдат набелязани основните насоки на дейността на корейските изследователи.

На събитието присъстваха изпълнителният директор на София Тех Парк Тодор Младенов, зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, зам.-министърът на икономиката и индустрията Николай Павлов, ръководителят на проекта от корейска страна, старши съветник по програмата и бивш първи заместник-министър на икономиката и финансите Eog-weon LEE и представители на Korea Development Institute, Университет по архитектура, строителство и геодезия в София и експерти от сферата.