Министерството на иновациите и растежа насърчава инвестициите във високи технологии и подкрепя проекти за въвеждане на иновациите в бизнеса, с цел постигане на нулеви емисии в производството и подкрепа на зеления преход. Това заяви заместник-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов на организираната в Народното събрание кръгла маса „Европейски регламенти за нулеви емисии. Да превърнем предизвикателствата пред България в успешен път за развитие”. Събитието се организира от Българската асоциация на металургичната индустрия и евродепутатът Радан Кънев. В него участваха още министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов, министърът на околната среда и водите Юлиян Попов, работодателски организации, представители на академичната общност, индустрията, бизнеса и др.

Проф. Ангелов подчерта, че присъствието на всички заинтересовани страни – законодателна и изпълнителна власт, индустрията и академията, показва готовността за съвместна работа за развиване на високотехнологична и неутрална по отношение на климата българска икономика. Той изрази готовност МИР да съдейства с експертиза и финансови инструменти за насърчаването на високотехнологични инвестиции в различни сектори.

„Основно средство за постигане на растеж на българската икономика е свързано с насърчаване на българските предприятия да се изкачат по стълбата на добавена стойност в посока от производство и обработка на суровини към създаване и маркетиране на крайни продукти. В тази връзка една от целите ни е стимулиране на създаването на продукти и услуги с висока добавена стойност“, заяви зам.-министърът.

Той подчерта важността на имплементацията на научен, експертен инженерен потенциал в индустрията, чрез което ще се направи крачка напред в повишаването на конкурентоспособността и справянето с предизвикателствата в областта на политиките за неутрална по отношение на климата икономика.

Проф. Ангелов припомни, че в приетата Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), която беше разработена от МИР, една от тематичните области е именно за чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика. „Преходът към кръгова и нисковъглеродна икономика е част и от приоритетите на Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 (НПР БЪЛГАРИЯ 2030) и Националния план за възстановяване и устойчивост на България (НПВУ). Така че в момента, когато текат обсъждания на NZIA и CRMA, имаме основа, на която да стъпим, за да работим по разработване и внедряване на иновации в областта на преминаване към технологии с нулеви емисии“, коментира още той.

В заключение проф. Ангелов заяви, че предстои да бъдат отворени за кандидатстване за фирмите две процедури – за разработване и за внедряване на иновации в предприятията, които са по новата програма „Конкурентоспособност“  (ПКИП).