В момента фирми могат да кандидатстват по отворената процедура за кръгова икономика по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Тя е с бюджет 180 млн. лв. и подкрепя компаниите да станат по-екологични. Документи могат да се подават до 3 октомври т.г. изцяло онлайн. Това заяви заместник-министърът на иновациите и растежа проф. д-р Георги Ангелов на форума за устойчивите иновации и зелените стартъпи „GreenUP Boost”.

„С мярката се насърчава внедряване на оборудване в производствата, които биха довели до намаляване използването на суровини, които не се рециклират. Също така и въвеждане на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производството. Ще се цели и по-висока информираност на потребителите относно намаляване на въглеродния отпечатък“, добави зам.-министърът на иновациите и растежа.

Ангелов заяви пред предприемачите, че Министерството на иновациите и растежа вече изработи Национална пътна карта за развитие на водородните технологии, както и за предстоящите възможности по Програмата за наука и бизнес (ПНИИДИТ).

„По линия на ЕС също има реални инструменти за финансова подкрепа към стартиращи компании“, добави той и призова представители им чрез тях да осъществят идеите си в пазарна реализация и преминаване на по-горно ниво.

Припомняме, че по мярката за кръгова икономика могат да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия от преработващата промишленост. Те могат да участват както самостоятелно, така и в партньорства. Със средствата ще се закупуват машини, съоръжения, оборудване или софтуер, с които да се допринесе за ограничаване на щетите върху околната среда. Също така се подкрепят инвестиции, с които компаниите да намаляват образуването на отпадъци. Проектните предложения се приемат до 16:30 ч. на 3 октомври 2023 г. на: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/8010747a-1dd9-4f40-ba29-6b09870ac0e4.