Със заповед на министър-председателя за заместник-министър на иновациите и растежа е назначена Веселина Минчева.

Веселина Минчева е магистър по право и по педагогически науки от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Веселина Минчева е адвокат повече от 25 години. Специализира в областта на търговското, гражданското, вещното, облигационното и административното право. Притежава значителен опит в областта на обществените поръчки, европейското финансиране и изпълнението на европейски проекти, набиране, управление и защита на инвестиции, застъпничество за пациенти, мениджмънт на здравни заведения и др.

Преподавател е в Софийска професионална гимназия „Княгиня Евдокия“ на специализирана паралелка „Съдебна администрация“.

Основател и член на неправителствени организации в областта на здравеопазването, спорта и младежта.

В периода 2013 г.- 2014 г. е била член и изпълнителен директор на Съвета на директорите на „Национален дворец на културата – Конгресен център“ ЕАД.