Зам.-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов проведе среща с представители на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в Министерството. Мисията на ОИСР е в България на рамките на извършвания технически преглед на политиката на страната ни в областта на цифровата икономика в контекста на присъединяването на Република България към организацията.

Зам.-министър Ангелов подчерта, че присъединяването към ОИСР е сред основните приоритети на външната ни политика. По думите му пълноправното членство в нея ще даде възможност на България да продължи своето развитие в съответствие с целите на организацията, които включват по-устойчиво икономическо развитие, повишен стандарт на живот, подобрена финансова стабилност и др.

По време на мисията на ОИСР у нас, в периода 16-20 октомври, ще се проведат работни срещи с български институции и заинтересовани страни. В рамките на дискусиите ще бъдат обсъдени теми като достъп, управление и защита на данните, цифрова сигурност, онлайн сигурността на децата, електронна идентификация, ИКТ, широколентовата свързаност, международни мобилни роуминг услуги, изкуствен интелект, иновации и др.

Припомняме, че началото на процеса по присъединяване беше дадено през 2022 г. с решението на Съвета на ОИСР. Министерството на иновациите и растежа е определено като водеща институция за координиране на дейностите в рамките на техническия преглед на Комитета по политиката в областта на цифровата икономика.