За първото тримесечие на година спрямо миналата има 15 пъти ръст на инвестициите и 4 пъти повече издадените сертификати клас А на инвеститори, стана ясно от отчета за мандата по линия на Министерството на иновациите и растежа

В мандата на служебния кабинет стартира създаването на най-голямата специализирана икономическа зона на Балканите – в Доброславци. Тя е с фокус върху най-бързо растящия сегмент в икономиката – аутомотив сегмента. Регистрирани са 5 нови парка. Това обяви по линия на Министерството на иновациите и растежа премиерът Гълъб Донев в отчета на служебното правителство за последното тримесечие. Министър-председателят подчерта напредъка в сферата на инвестициите и отбеляза, че беше регистриран 15 пъти ръст на инвестициите през първото тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г. „За същия период 4 пъти нарастват издадените сертификати клас А на инвеститори“, каза още той.

По време на заседанието на кабинета премиерът Донев отбеляза, че сред основните приоритети и цели на служебното правителство по линия на МИР е било да се подобрят условията за икономическо развитие и да се стимулира привличането на чуждестранни инвестиции.

„Отчетността е основен принцип на доброто управление и предполага всеки орган, упражняващ власт, да се отчита за постигнатите резултати пред обществото. За съжаление, това изискване се пренебрегва в дейността на изпълнителната власт с изключение на настоящето служебно правителство. Нито един кабинет след 2009 г. не е представял такъв отчет в края на мандата си – частичен или пълен“, каза още Гълъб Донев.

Той заяви, че отчетът е изготвен въз основа на приноса на всички членове на Министерския съвет и е структуриран съобразно приоритетите и целите на служебното правителство. В края на заседанието беше прието решение за одобряване на отчета за периода 03.02.23 – 05.06.23.