Развитието на индустриалните зони в България е изключително важно за икономическия растеж. Това заяви министърът на иновациите и растежа в оставка Даниел Лорер. Той заедно със зам.-министър Бонева представиха онлайн, пред представители на бизнеса, на общините и на оператори на зони  предложения за критерии за подбор и оценка на нови и съществуващи оператори на индустриални зони по Програма за  подкрепа за развитие на индустриални зони и паркове.

Лорер подчерта, че настоящата макроикономическа ситуация в цяла Европа предвид войната на Русия в Украйна и цялостното геостратегическо пренареждане на света и противопоставянето между Китай и САЩ предполага сериозни процеси на придвижване на производства към локации като България. По думите му индустриалните зони са една от целите, в която трябва да сме готови, за да посрещнем инвеститорския интерес и да реагираме достатъчно бързо.

„МИР си постави за цел, администрирайки и управлявайки фиша от Плана за възстановяване и устойчивост, което позволява на България да инвестира европейски средства именно в създаване на довеждаща и вътрешна инфраструктура в индустриалните зони“, изтъкна той.

В края на 2022 г. ще стартира Програма за  подкрепа за развитие на индустриални зони и паркове и подобряване на инфраструктурната им свързаност с цел привличане на инвестиции (AttractInvestBG) по Националния план за възстановяване и устойчивост. Като първа стъпка от изпълнение на Програмата се предвижда безвъзмездно финансиране на оператори на  индустриалните зони паркове. Бюджетът по първа стъпка е 214.5 млн. лв. за изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура. Програмата ще бъде продължена с още около 200 млн. лева финансов инструмент за инвеститори избрали да работят в индустриална зона или парк.

Във връзка с безвъзмездното финансиране Министерството на иновациите и растежа разработи проект на критерии за подбор и оценка на проектите на потенциалните бенефициенти, които бяха представени и предложени за обсъждане с представители на Общински администрации и Индустриални паркове/зони.

Предвижда създаване на условия по привличане и установяване на стратегически инвеститори в индустрията (anchor investors) посредством:

  • подготовка на терени за инвестиции
  • изграждане на довеждаща инфраструктура
  • зелена и иновативна инфраструктура
  • осигуряване на мерки съгласно ЗНИ
  • подпомагане на инвестиционни проекти във връзка с приоритетите на МВУ по отношение на климатичните промени и дигитализацията.

Проектът е структуриран в два компонента:

  • Компонент 1- близо 200 млн. лева се предоставят чрез финансов инструмент договорен с ЕИБ и СБ
  • Компонент 2 – безвъзмездна финансова помощ (БФП) на стойност 216,5 млн. лева за изграждане на довеждаща и частично вътрешна инфраструктура до индустриални зони и паркове

Информация за Програма за  подкрепа за развитие на индустриални
зони и паркове и подобряване на инфраструктурната им свързаност с цел привличане на инвестиции (AttractInvestBG)” в рамките на НПВУ

ВИЖТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА ТУК

 

Въпроси и отговори
По Програмата се финансират оператори на индустриални зони/паркове (ИЗ/П), поради което не е необходимо Общината да се явява отделно. Ако оператор на индустриален парк/зона бъде одобрен като бенефициент по Програмата, за довеждащата инфраструктура ще бъдат сключени четиристранни споразумения между: - съответната Община - оператора на ИЗ - изпълнителя / строителната компания, на която ще бъде възложено строителството - Министерство на иновациите и растежа. Ако се касае за вътрешната инфраструктура, съответно споразуменията ще са тристранни - без Общината.
Не се предвижда възстановяване на вече направени разходи (бюджетът за техническа помощ е ограничен и такива разходи ще бъдат поемани по изключение), но направените от оператора на ИЗ/П разходи ще способстват за по-висока оценка, тъй като готовността на проектите е заложена като критерии за оценка.