Над 30% се е увеличила търговията с Турция през 2021 г.

Министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер обсъди с турския министър на търговията Мехмет Муш разширяване на двустранната търговия, както и увеличаване на инвестициите между двете държави. Търговията се увеличава и задминава и предпандемичните нива от 2019 г.

По време на срещата стана ясно, че стокообменът между двете страни за 2021г. възлиза на 5,2 млрд. евро, което е ръст от над 30%, спрямо предишната година. От тях българският износ е в размер на 2,1 млрд. евро /ръст от 18,7%/. Двамата министри изтъкнаха много добрите търговски отношения между България и Турция, както и възможностите за допълнително задълбочаване на търговията между малките и средни компании в различни сфери.

Инвестициите на турски компании в страната ни достигат около 2,5 млрд. евро в различни сектори като търговия със стъкло, порцелан, хранителна промишленост, химическа промишленост, текстилна промишленост и др. Двамата министри посочиха потенциала за сътрудничество в енергийното производство и възможностите на двете страни да си сътрудничат за зелени инвестиции и преминаване към възобновяеми енергийни източници. Бяха обсъдени още възможностите да бъде подписано ново Споразумение за насърчаване и защита на инвестициите между страните, както и засилване на сътрудничеството в сферата на транспортната и енергийна инфраструктура, строителството, производство на части и детайли за автомобилната промишленост.

Беше обсъдено още повишаването на цените в световен мащаб на суровините като стомана и цимент, както и възможностите за сътрудничество, за да бъдат осигурени необходими количества за българското производство.