Ще осигурим едно ефективно и устойчиво управление в министерството. Може да разчитате на приемственост. Това заяви служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев по време на официална церемония по приемане на поста в министерството от Даниел Лорер.

Александър Пулев посочи няколко  основни направления, по които ще работи. „Иска ми се да бъдем една идея по-амбициозни с Българската агенция за инвестиции. Ще използвам моя опит като инвестиционен банкер да вкараме един по-модерен и професионален подход от гледна точка на начина на презентация пред международните инвеститори на всички добри възможности в българската икономика. По думите му има възможност за подобрения на някои от процесите там и допълни, че доверието е най-ценният актив при комуникацията с международни инвеститори.

Служебният министър заяви още, че по отношение на Българската банка за развитие ще се опита да се фокусира върху естеството на една такава кредитна институция, а именно управлението на риска. „Във Фонда на фондовете нашият фокус ще бъде върху дяловите инвестиции – чисти, прозрачни процедури по подбор на фонд мениджъри и селективни процеси при избора на инвестиционни възможности на ниво портфолио компании. Заедно с моя екип ще работим в посока устойчиво управление“, каза още служебният министър на иновациите и растежа.

Даниел Лорер отчете, че европейските програми, които подпомагат българския бизнес, вече са предадени на Европейската комисия за одобрение. Той посочи още, че Планът за възстановяване и устойчивост също е одобрен и първата мярка от него, насочена към бизнеса вече е стартирала, именно  през министерството на иновациите –   260 млн. за технологична модернизация на компаниите. „По програма „Иновации и конкурентоспособност“ са насърчени близо 1000 компании за енергийна ефективност, заяви още Лорер. „С приемственост в политиките за поощряване на иновациите и икономическия растеж у нас България може да излезе по -силна от кризите“, завърши Лорер.