Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев и ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи проф. д-р Темелкова подписаха меморандум за сътрудничество

Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев и ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи /ВУТП/ проф. д-р Миглена Темелкова подписаха днес меморандум за сътрудничество. Фокусът на споразумението е насочен към развитие на иновативни и интердисциплинарни образователни продукти в областта на зелената и дигиталната икономика. Чрез тях студентите ще могат да придобият знания и практически умения в нови учебни програми, както и възможности за професионална реализация. Набляга се и на създаване на учебни програми за космически технологии, космическо инженерство и тяхното практическо приложение.

Документът ще насърчи съвместната дейност и за организиране и провеждане на стажове в министерството, както и контакт между работодатели от системата на МИР и ВУТП за отворени позиции за стажове и работни места на студентите.

В споразумението е включено още изпълнение на съвместни международни проекти и програми в сферата на науката и иновациите. Целта е да се модернизира висшето образование и да се подкрепи конкурентостта на икономиката през smart специализация и иновативни бизнес модели. Също така МИР ще съдейства за осъществяване на международни контакти с научни институти, организации и фирми в областта на информационно-комуникационните технологии и космическото инженерство, както и участие на преподаватели и служители от училището в международни форуми в същите области.